Ingezonden persbericht

Den Haag, 18 juni 2002

PvdA-kamerleden krijgen eigen regio

De 23 leden van de PvdA-fractie worden elk contactpersoon voor een regio. In die regio zullen zij contact onderhouden met leden en niet-leden. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan het feit dat in de huidige fractie de regionale spreiding gering is.

Door de verdeling van de fractieleden over de verschillende regio's probeert de PvdA-fractie de zichtbaarheid in de regio's te vergroten. Dat zorgt voor meer politieke slagkracht, samenwerking en debat in de regio's. De band tussen landelijk en lokaal, lokaal en landelijk wordt hiermee versterkt.

De PvdA-fractie heeft ook afgesproken dat bij de woordvoering over onderwerpen in de Kamer nadrukkelijk zal worden gekeken naar het belang voor de regio. Het kan dus zo zijn dat de contactpersoon voor een bepaalde regio het woord voert over een onderwerp dat normaliter niet tot zijn portefeuille behoort.

De indeling van regio's en Kamerleden:


1. Stad Groningen: Dijksma

2. Regionaal Steunpunt Groningen: Dijksma en Tichelaar
3. Friesland: Tichelaar

4. Drenthe: Tichelaar

5. Overijssel: Dijksma

6. Gelderland: Wolfsen en Koenders

7. Regionaal steunpunt Knooppunt Arnhem/Nijmegen: Herfkens
8. Gewest Utrecht: Crone

9. Stad Utrecht: Melkert

10. Flevoland: Bussemaker en Arib

11. Noord-Holland Noord: Noorman-Den Uyl

12. Noord-Holland Zuid: Netelenbos

13. Amsterdam: Benschop, Bussemaker en Arib

14. Zuid-Holland: Hamer en De Vries

15. Regionaal Steunpunt Rotterdam: Van Heemst en Adelmund
16. Den Haag: Duivesteijn en Van Nieuwenhoven

17. Zeeland: Kalsbeek

18. Noord-Brabant: Albayrak en Bos

19. Regionaal Steunpunt Kempen: Bos en Albayrak
20. Limburg: Timmermans

21. Regionaal Steunpunt Parkstad Limburg: Timmermans

Deel: ' PvdA-kamerleden krijgen eigen regio '
Lees ook