Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 11 juli 2001

PvdA-KAMERLEDEN LOPEN STAGE

Eppo Bolhuis loopt tijdens het zomerreces diverse stages. Eén daarvan vindt van maandag 27 tot en met woensdag 29 augustus bij McDonalds waarbij aandacht wordt besteed aan het thema voedselveiligheid.

Op dinsdag 28 augustus neemt Jeroen Dijsselbloem een kijkje bij woningbouw-coöperatie Talis Woondiensten in zijn adoptiestad Nijmegen.

Annet van der Hoek loopt in augustus een dag- en nachtdienst mee bij de Amsterdamse politie. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenwerking tussen politie, hulpverleners en andere instanties bij de 24 uurs-opvang van onder andere psychiatrische patiënten. Daarnaast rijdt zij een dagje mee met een ambulancedienst in Friesland.

Voor nadere informatie:

Eppo Bolhuis 06-51 32 71 42

Jeroen Dijsselbloem 06-10 09 47 82

Annet van der Hoek 06-51 10 72 94

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA-kamerleden op stage bij McDonalds, politie en ambulance '
Lees ook