Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 3 februari 2000

PVDA-KAMERLID JET BUSSEMAKER OPENT DORDTSE KINDERKAPSALON

Jet Bussemaker opent maandag 7 februari een kinderkapsalon. Zij doet dit tijdens een werkbezoek van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA aan Dordrecht dat in het teken staat van 'dagindeling'.

De kinderkapsalon is een van de vele diensten die de Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD) biedt. In de kapsalon kunnen kinderen worden geknipt door een kapster. Omdat dit initiatief ouders veel tijd scheelt, wordt het gesubsidieerd door de Commissie Dagindeling.

De COKD bestaat een jaar en vangt 1500 kinderen op in dagverblijven en door buitenschoolse activiteiten. Tijdens het werkbezoek bezichtigen de PvdA-kamerleden verschillende locaties van de COKD. Ook zal de COKD een presentatie houden van haar activiteiten. Behalve Jet Bussemaker nemen Marleen Barth, Ferd Crone en Mariëtte Hamer deel aan het werkbezoek.

Dagindeling is een zeer eigentijds thema. Mannen en vrouwen zijn de laatste 20 jaar taken anders gaan verdelen. Er bestaat niet langer meer een strikte scheiding tussen wie betaald werk doet en wie zorgtaken op zich neemt. Dat vraagt om een goede planning. Deze planning wordt in de praktijk bemoeilijkt doordat werktijden, schooltijden en openingstijden van andere voorzieningen, zoals kinderopvang en winkels, vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd. Om werk en zorg beter te kunnen combineren presenteerde staatssecretaris Verstand in 1999 het de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. In dit kader kreeg het COKD een half miljoen gulden. Staatssecretaris Verstand heeft op 2 februari 2000 opnieuw 14 miljoen gulden subsidie toegekend aan 38 experimenten die het mensen makkelijker moet maken om werk en privé-leven te combineren.

De opening door Jet Bussemaker van de kinderkapsalon vindt maandag 7 februari plaats om 11.20 uur. Adres: Mahonie 10, Dordrecht.

Deel: ' PvdA-kamerlid Bussemaker opent Dordtse kinderkapsalon '
Lees ook