Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 augustus 2001

In het kader van Wonen, Zorg en Dienstverlening loop het PvdA Tweede-Kamerlid Lucy Kortram deze zomer stage bij het Rijn Staete Ziekenhuis in Arnhem (10 augustus), bij de Thuiszorg Arnhem (13 augustus) en bij de corporatie Woonzorg Nederland te Amsterdam (16 en 17 augustus).

Met name de knelpunten die er bestaan die er bestaan in de dagelijkse praktijk zullen haar speciale aandacht hebben.

Voor nadere informatie: Lucy Kortram, telefoon 06-22196345

Deel: ' PvdA kamerlid Lucy Kortram loopt stage in de zorg '
Lees ook