Partij van de Arbeid


Den Haag, 3 december 1999

PvdA-Kenniscentrum Onderwijs & Cultuur

Studeren in de 21e eeuw

Het kabinet presenteerde september jongstleden het Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan voor de toekomst. Voor het PvdA-Kenniscentrum Onderwijs & Cultuur alle reden de voorstellen uit het plan kritisch onder de loep te nemen en te toetsen aan de praktijk in het veld.

Op een aantal belangrijke punten heeft de PvdA stevige kritiek op het plan.

Zo vindt zij het kabinet veel te krampachtig omgaan met fusies van HBO en WO-instellingen en het experiment met het systeem van leerrechten voor studenten lang niet voldoende om goed zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit systeem. Ook bij de wijze van financiering van het hoger onderwijs zet de PvdA kritische kanttekeningen. PvdA-woorvoerder Mariette Hamer: "De minister laat de discussie over de financiering van het hoger onderwijs liggen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van het huidige systeem voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van onderwijs? Er is te weinig vernieuwing in dit plan te ontdekken. De student staat onvoldoende centraal".

Woensdag 8 december discussieert de Partij van de Arbeid over dit Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan. Onder leiding van Theodor van Velde gaan Mariette Hamer, Sybolt Noorda, voorzitter van het College van bestuur van de UVA, Francien van ter Beek, voorzitter Lsvb, Henk de Greef, voorzitter van het College van Bestuur Hogeschool Utrecht en vele anderen hierover in debat.

De bijeenkomst vindt plaats in de Zuilenzaal van Het Polmans Huis, Keistraat 2 in Utrecht en begint om 19.30 uur.

Voor nadere informatie: Altie Blanken, 06 - 650 80 382

Woordvoerder: Mariette Hamer, 06 - 515 62 336

Deel: ' PvdA-Kenniscentrum Studeren in de 21e eeuw '
Lees ook