Partij van de ArbeidKwijting 1998 - politiek spelletje conservatieven

Brussel, 8 maart 2000 De PvdA-Eurodelegatie staat zeer kritisch tegenover de oproep van rapporteur Stauner (Europese christendemocraten) de Europese Commissie geen kwijting te verlenen voor de begroting 1998. Een ontwerp-rapport met die strekking werd deze week voorgelegd aan de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement.

Volgens Michiel van Hulten heeft dit veel weg van een actie "beschadiging Commissie" door de Europese christendemocraten. Hoewel de Commissie Santer inderdaad moest aftreden omdat zij beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden niet voldoende serieus nam heeft de Commissie Prodi een ingrijpend hervormingsplan gepresenteerd, vergezeld van een strikt tijdplan.

"De nieuwe Commissie is op de goede weg en moet op haar daden worden beoordeeld. Het Parlement moet de Commissie niet nu al vleugellam maken door te dreigen met het weigeren van kwijting over 1998", aldus van Hulten.
Wel wil hij dat de Commissie haar hervormingsplan verder aanpast, o.m. door aanscherping van de disciplinaire procedure zodat fraude door hoge ambtenaren beter bestreden kan worden. Ook zouden er per Directoraat-Generaal streefcijfers moeten worden vastgesteld voor het terugbrengen van het door de Rekenkamer geconstateerde foutenpercentage.

Voorts wil Van Hulten Commissaris Kinnock verzoeken, uitsluitsel te geven over de stappen die de Commissie gaat nemen naar aanleiding van de nieuwe beschuldigingen die Paul van Buitenen vorig jaar in zijn boek heeft geuit.

Voor informatie: Rose Moers (tel 00.32.75.663188)

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA Kwijting 1998 politiek spelletje conservatieven '
Lees ook