Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 26 september 2001

PvdA PLEIT VOOR MEER CONTROLE EN TOEZICHT OP UITVOERING EUROPESE WETGEVING

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA dringt aan op wettelijke maatregelen, die de controle en het toezicht op uitvoering van Europese wetgeving in Nederland moeten versterken. De PvdA-fractie zal daarom het wetsvoorstel, dat beoogt het beheer, de controle en het toezicht op Europese subsidies te vergroten, in grote lijnen ondersteunen. Dit Voorstel van Wet toezicht Europese subsidies komt vandaag in de Tweede Kamer aan de orde.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel schort aan de toepassing van Europese wetgeving door gemeenten en provincies, en het toezicht hierop. Zo gaan overheden vaak volledig voorbij aan Europese aanbestedingsprocedures, zorgt ondersteuning van bedrijven nogal eens voor concurrentievervalsing en worden Europese milieuregels soms met voeten getreden.

De rijksoverheid krijgt dankzij de voorgestelde wet meer inzicht in en controle op de besteding van Europese subsidies door decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies. Maar dit wetsvoorstel gaat lang niet ver genoeg, vindt PvdA-woordvoerder Eppo Bolhuis. Het blijft namelijk beperkt tot subsidies. Ook het toezicht op de uitvoering van andere Europese regelingen, zoals steun aan bedrijven, aanbestedingsvoorschriften en milieuwetgeving, moet op korte termijn door invoering van een wettelijke regeling worden verbeterd.

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA meer controle/toezicht uitvoering Europese wetgeving '
Lees ook