Partij van de Arbeid


PvdA-motie zorgt voor honderd gulden extra voor dure schoolboeken
22 februari 2000 PvdA

Dinsdag 22 februari heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Peter Rehwinkel gesteund om de gestegen schoolkosten te compenseren. Alle gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs met een belastbaar inkomen tot 52.000 gulden krijgen honderd gulden extra.

De compensatie van de gestegen prijzen van schoolboeken gaat vooraf aan de algemene verhoging van de tegemoetkoming in de studiekosten die voor het schooljaar 2001/2002 is voorzien. De motie van Rehwinkel werd gesteund door de volledige Tweede Kamer, met uitzondering van de fracties D66 en VVD. VVD-kamerlid Brood sprak van 'overcompensatie'. Rehwinkel is het daar vanzelfsprekend niet mee eens: 'De compensatie was nu echt noodzakelijk. De algemene verhoging van de tegemoetkoming in de studiekosten gaat pas in september 2001 in, terwijl ouders nu met hogere kosten van studieboeken worden geconfronteerd.'

Deel: ' PvdA-motie zorgt voor 100 gulden extra dure schoolboeken '
Lees ook