PvdA: "Stad Den Haag moet met nieuwe economieplannen komen. Teveel lageropgeleiden zonder werk"

PvdA: "Stad Den Haag moet met nieuwe economieplannen komen. Teveel lageropgeleiden zonder werk"

De PvdA in de stad Den Haag heeft met grote zorgen kennis genomen van de beperkte groei van de Haagse economie en het aantal banen. “Dit gaat niet goed zo. Aan de ene kant begeleiden we mensen goed naar werk maar aan de andere kant komen er bijna net zoveel mensen weer zonder werk te zitten. De economie groeit weliswaar licht, maar met name voor lager opgeleiden wordt het perspectief niet beter omdat er voor hen geen banengroei is. Ik maak me daar grote zorgen over”, stelt Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA.

Het aantal nieuwe banen blijkt vooral ten goede te komen van mensen met een hogere opleiding. “Er is overduidelijk sprake van een mismatch en verdringing door hogeropgeleiden op de arbeidsmarkt. Dat weten we al een tijdje,” stelt Balster. “Hoe kan het toch dat de economieplannen van de wethouders economie hier niet op inspelen? Waar zijn de banen in de wijk, in het MKB, het toerisme en bijvoorbeeld het onderhoud van woningen? De gemeente kan om te beginnen de eigen investeringen opvoeren.”

De re-integratieplannen van het gemeentebestuur en de social return als instrument om banen te bieden voor lageropgeleiden blijken succesvol. “Maar zonder voldoende nieuwe banen is het vechten tegen de bierkaai. We zetten keihard in op werkgelegenheid, maar tegelijkertijd trekken grote bedrijven zoals KPN weg uit de stad”, concludeert Balster. “Het college zal zich echt moeten beraden op nieuwe verbeterde plannen. Zo redden we het niet.”

Deel: ' PvdA nieuwe economieplannen moeten lageropgeleiden aan werk helpen '


Lees ook