PvdA Ouderkerk:

'Koop groene stroom van opbrengst buitenreclame'

Ouderkerk, 23 februari 2000 - De gemeente Ouderkerk moet de opbrengst van lichtmastreclame gebruiken om voor de gemeentelijke gebouwen 'groene stroom' in te kopen. Dat heeft de Partij van de Arbeid voorgesteld in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken.

De PvdA staat achter het voorstel van het college om het aanbrengen van reclame aan lichtmasten toe te staan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo zou de regel volgens de PvdA moeten zijn dat dit soort reclame alleen binnen de bebouwde kom wordt aangebracht, om milieuverstorende effecten in het buitengebied te voorkomen.

Het stimuleren van lichtreclame betekent een hogere energierekening, en dat is in strijd met het algemene principe van de PvdA dat de overheid een energiezuinig beleid behoort te voeren. Niettemin is de partij gevoelig voor de vraag van de plaatselijke middenstand naar meer mogelijkheden voor buitenreclame. Commercialisering van het straatbeeld is een maatschappelijk gegeven, vindt de PvdA, en Ouderkerk is geen 'eiland in de samenleving' dat zich hiervoor kan afsluiten.

Volgens de PvdA worden de negatieve aspecten van het extra energieverbruik ruimschoots gecompenseerd door van de reclame-opbrengsten groene stroom te kopen. Dit is stroom die wordt gewonnen uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie en energie uit biomassa.

Leo Mudde

tel. 070-3796532

e-mail: l.f.mudde@minez.nl

Deel: ' PvdA Ouderkerk groene stroom van opbrengst buitenreclame '
Lees ook