Partij van de Arbeid

Na de aanval

Brussel, 18 september 2001 (Onze kracht ligt in internationale samenwerking ter verdediging van ons aller democratie)

De aanval van 11 september op het WTC en het Pentagon is een aanval op het hart van onze democratie. Ik persoonlijk ervaar het als een aanval op alles waarvoor ik zelf sta en me mijn hele leven heb ingezet. "Alles wat van waarde is, is weerloos en kwetsbaar", schreef van Randwijk, een uitspraak waarin ik mij kan vinden. Het nieuwe terrorisme heeft als hoofddoel ons angst aan te jagen, onze wereld te ontregelen en tegelijk de onmacht van anderen uit te buiten in simpele zwart-wit schema's. Ik vat dit in de kern op als een aanval op onze wereld, de hele wereld, en onze internationale rechtsorde. En die wil ik juist verdedigen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een intensievere samenwerking tussen geheime diensten en het infiltreren van terroristische netwerken. We kunnen ons niet langer permitteren als afzonderlijke staten langs elkaar heen te werken, maar we moeten juist gezamenlijk actie ondernemen. Bovendien moet deze nieuwe coalitie verder gaan. Internationale financiële consortia en multinationale bedrijven dienen ook actief mee te werken. Drugswinning, oliewinning in conflictgebieden, de handel in bloeddiamanten. We moeten stoppen met de financiering van, of het meewerken aan de handel van grondstoffen waarmee conflicten worden gevoed en een voedingsbodem voor terrorisme wordt gekweekt. En zo leggen we de financiering van terroristische netwerken lam. In deze nieuwe oorlog past de uitwisseling van economische, politieke en criminele informatie. Dat vergt een continue inspanning. Ook als daardoor -ter wille van beveiliging- sommige publieke diensten duurder of trager worden.
Onze wens te leven in open voor iedereen toegankelijke democratieën maakt ons kwetsbaar. Maar in samenwerking ligt onze kracht. En dit geldt ongeacht ras, geloof of nationaliteit. Iedere poging van terroristen om de wereld te verdelen in hun en onze wereld, groepen of religies tegen elkaar op te zetten, is doorzichtig. Terroristen worden niet gevoed door geloof of ideaal. Hun honger heet "macht", hun wapens zijn "angst en destructie". Zij willen geen vrede in Baskenland, Liberia, het Midden-Oosten of Afghanistan. De gewone burgers zijn hun slachtoffers. Onze wereld, onze internationale rechtsorde is niet zwart of blank, Christelijk of Islamitisch. Democratie en mensenrechten zijn voor en van alle wereldburgers, opdat we allemaal veilig en in vrijheid kunnen leven. Hier ligt de opgave voor Europa. In solidariteit met het Amerikaanse volk.

De gebeurtenissen van 11 september hebben ons diep, zéér diep geraakt. Laat het ons verenigen in de strijd tegen internationaal terrorisme.


Deel: ' PvdA over aanslagen in VS '
Lees ook