Partij van de Arbeid

Persbericht PvdA

Den Haag, 17-02-03

PvdA over Amerikaanse militaire transporten

De PvdA vindt het jammer dat de Verenigde Staten al begonnen zijn met het vervoeren van militairen en materieel over Nederlands grondgebied. De PvdA vindt namelijk alle oorlogsvoorbereidingen voorbarig. De VS lopen met hun activiteiten vooruit op de besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad over het naleven van resolutie 1441 door Irak.

Desalniettemin wil Nederland de militaire transporten niet blokkeren in het licht van de afspraken die daarover in het NAVO-bondgenootschap bestaan. De VS gaan namelijk over hun eigen spullen. Ook landen als Duitsland en België hebben daarom ingestemd met de militaire transporten.

Vandaag zijn de Amerikanen al bezig met de verplaatsing van militairen en materieel, maar pas nu heeft het demissionaire kabinet Balkenende de Kamer hierover ingelicht met een brief. De brief is onduidelijk over de vraag of een veiligheidsanalyse heeft plaatsgevonden. Daarover en over andere onduidelijkheden zal de PvdA de regering in de Kamer om opheldering vragen.

Zending Nederlandse Patriots naar Turkije

De PvdA-fractie heeft altijd gesteld dat Turkije principieel aanspraak moet kunnen maken op steun van de NAVO-bondgenoten in geval van crises of directe oorlogsdreiging. Wel heeft de PvdA zich vorige week verzet tegen de timing van het kabinetsbesluit om Patriotrakketten naar Turkijë te zenden, omdat dat vooruit liep op NAVO-besluitvorming daarover. De PvdA heeft daarom met instemming kennis genomen van de overeenstemming die zondagavond 16 februari binnen de NAVO bereikt is over de "strikt defensieve" ondersteuning van Turkije, waaronder ook de zending van Patriotraketten valt. Op grond van deze overeenstemming kan de PvdA dus instemmen met de verzending van deze raketten en het bijbehorende personeel naar Turkije.

Deel: ' PvdA over Amerikaanse militaire transporten '
Lees ook