Partij van de ArbeidDen Haag, 23 maart 2000

BIJDRAGE VAN FERD CRONE (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE VERSNELLING VAN DE LIBERALISERING VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSMARKT

Informatie
De regering heeft een krappe week voor het wetgevingsoverleg over de Gaswet een tweede Nota van Wijzigingen waarin een versnelde liberalisering van zowel de gas- als de elektriciteitssector wordt voorgesteld. Dit betekent dat in plaats van de oorspronkelijke datum van 2007 de kleinverbruikers voor zowel gas- als elektriciteit vrij zullen zijn in de keuze van een energiebedrijf. Tegelijkertijd verliezen zij dan de status van "beschermde afnemer" waarvoor de minister bijvoorbeeld nog de prijzen vaststelt en zij kunnen dan zelf gaan inkopen.
De groep van grootverbruikers is inmiddels al vrij, de middengroep zal - als het aan de regering ligt - in 2004 vrij komen. Aangezien de vrijmaking van de markt bijvoorbeeld wat betreft de communicatie naar de klanten bij voorkeur gelijktijdig bij gas en elektriciteit moet gebeuren, stuurt de regering aan op synchroniteit van de (versnelde) liberalisering.

Gas
Tot nu toe is de fractie terughoudend geweest over de ontwerp-Gaswet. Ik zal er nu niks over zeggen omdat we nog niet eens de structuur van de gasmarkt hebben geregeld, dat gebeurt pas volgende week plenair. Dus meteen dan maar elektriciteit waarvan ik het
overigens ook vind dat dit debat vandaag te snel plaats vindt: Het rapport PA heeft nog vele open vragen, er is nog onvoldoende tijd geweest voor
raadpleging betrokkenen en er is ook geen enkele reden waarom we nu in plaats van over twee weken dit debat voeren.

Elektriciteit
De marktwerking in de elektriciteitssector ligt politiek eenvoudiger. We hebben er reeds mee ingestemd om twee hoofdredenen:
- er zijn veel grote en steeds meer kleinere producenten, er is import en export en er is concurrerende energiebesparing. De veelheid aan aanbieders betekent dat er een solide basis is voor concurrentie, in tegen stelling tot gas;

- via een reeks regelingen, waarvan vele door onze amendementen, wordt voldaan aan sociale bescherming, milieurandvoorwaarden en toezicht op eerlijke concurrentie.

Diverse thema's zijn nog in bespreking:

- het eigendom van de netwerken: zoals ook in de fractie besproken houden wij vast aan publieke netten, zeker zo lang de marktwerking zich in de praktijk nog niet heeft bewezen;

- het moment van markt opening voor kleinverbruikers: voldoen de bedrijven aan de (technische en administratieve) mogelijkheid dat je van leverancier kunt wisselen? Volgens Jorritsma en een overeenkomst met de sector en de Consumentenbond kan het gereed zijn in 2004, misschien een jaar eerder. Verdere maatregelen zullen genomen worden onder begeleiding van een gemeenschappelijke stuurgroep.

Het lijkt dus mogelijk in te stemmen met voorstel. Ik wil wel een aantal zaken binnen twee jaar beter geregeld zien, anders gaat het niet door (go/no go):

- uitwerking consumentenbescherming;

- verplichte deelneming aan geschillencommissie;
- iedere zes maanden voortgangsrapportage over voorbereiding van 2004;
- voldoende invloed en capaciteit bij consumentenorganisaties.
Ook moeten we ruimte blijven claimen voor pro-actief bevorderen van marktwerking: Nma is vaak achteraf actief.

Dat er wellicht geen samenloop zal zijn met gas is niet zo erg als het lijkt, want burgers moeten toch in staat zijn om gescheiden in te kopen. Zoals ook nu bijvoorbeeld water, gas en kabel gescheiden worden geleverd, maar wel vaak via een distributie/netwerkbedrijf.

Deel: ' PvdA over liberalisering van gas- en elektriciteitsmarkt '
Lees ook