Partij van de Arbeid


PvdA-fractie: 'niet de verzekeraar maar de patient en de arts moeten uitmaken welke geneesmiddelen er voorgeschreven worden'

26 oktober 1999 PvdA-voorlichting

De Begeleidingscommissie Uitvoering Geneesmiddelenbeleid heeft minister Borst geadviseerd om verzekeraars een hoofdrol te geven bij het beter in de hand houden van het medicijngebruik. De commissie pleit er voor om niet de overheid maar de verzekeraars verantwoordelijk te maken voor de kosten van het medicijngebruik. Als de verzekeraars meer met elkaar gaan concurreren drukt dit de prijsstijgingen van de medicijnen, zo denkt de commissie die werd voorgezeten door oud-minister Bert de Vries. In een eerste reactie stelt de PvdA dat patiënten en artsen moet uitmaken wel geneesmiddelen moeten worden voorgeschreven en niet de verzekeraar.

De PvdA gaat uit van de patiënt. Wat wordt de patiënt of premiebetaler beter van de plannen? De Begeleidingscommissie beveelt een gedifferentieerde pakketbeperking aan. Bijbetalingen en aanvullende verzekeringen moeten er voor zorgen dat de burger ook buiten het van verzekeraar tot verzekeraar variërende basispakket geneesmiddelen vergoed krijgt. Onduidelijk is echter hoe hoog die bijbetalingen zullen zijn en hoe hoog de premies in het aanvullend pakket zullen worden. In de thuiszorg, kraamzorg en bij de tandheelkunde hebben we helaas negatieve effecten van dit soort maatregelen ondervonden. De patiënt schiet niks op met pakketbeperking, bijbetalingen en dure aanvullende polissen.

De aanbeveling om de concurrentie op de prijzen van geneesmiddelen te stimuleren spreekt de PvdA aan. De vraag is dan wel hoe dit plaatsvindt. De PvdA wil de aanbevelingen van de Commissie de Vries op dit punt goed bestuderen. Ook omdat de commissie bij de meest cruciale punten van haar plannen zelf twijfels zaait. Zo wil de commissie dat verzekeraars de regie krijgen over het geneesmiddelenbeleid, maar de commissie twijfelt er tegelijkertijd aan of de verzekeraars daar voldoende voor toegerust zijn. Ook wil de commissie dat verzekeraars met elkaar gaan concurreren op vergoedingen voor geneesmiddelen, maar er bestaat twijfel of de verzekeraars dat kunnen en/of willen. De commissie wil de prijzen voor geneesmiddelen vrijlaten, maar is er niet zeker van of dit tot de gewenste prijsverlaging leidt en niet tot forse prijsverhogingen in het aanvullend pakket. De PvdA vraagt zich af of de NMA hierin geen sturende rol kan en moet spelen.

Gezien de grote rol die de verzekeraars in het advies wordt toegedacht, hecht de PvdA er aan dat de verzekeraarskoepel een uitgebreide reactie geeft op deze voorstellen. Ook vraagt de PvdA vraagt zich af - gezien de negatieve adviezen van de commissie De Vries over staand beleid - hoe dit advies zich verhoudt tot de afspraken die de minister met partijen in de zorg reeds heeft gemaakt. En last but not least: de PvdA vindt niet dat de verzekeraar, maar de patiënt en de arts uitmaken welke geneesmiddelen er voorgeschreven moeten worden. Het is tenslotte ook niet de autoverzekeraar die uitmaakt in welke auto men rijdt!

Eerste reactie van Rob Oudkerk

Deel: ' PvdA Patient en arts moeten geneesmiddel kiezen '
Lees ook