Partij van de Arbeid


PvdA Voorlichting

 

Den Haag, 10 november 1999

 

UITNODIGING AAN DE PERS

Het gebruik van windenergie in Nederland ontwikkelt zich op dit moment niet zo als gewenst. De fractie van de Partij van de Arbeid is hierover zeer bezorgd. Daarom heeft zij een plan opgesteld om de windenergie in Nederland weer uit het slop te halen.

Vanmiddag zal het Tweede Kamerlid Margreeth de Boer dit plan 'Energie voor de Wind' presenteren. De presentatie vindt plaats om 15.00 uur in de Dreeskamer van de Tweede Kamer. Bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom.

Deel: ' PvdA plan Energie voor de Wind '
Lees ook