Partij van de Arbeid


PvdA pleit voor betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt
27 februari 1999 PvdA-voorlichting

Maandag 1 maart presenteert de PvdA het initiatief 'Onderwijs krijg je in een bedrijf'. Om 16.45 uur zal PvdA-kamerlid Sharon Dijksma het initiatief over aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt toelichten. Zij doet dit in het Leerwerk Centrum, Vinkensteynstraat 141 in Den Haag.

De PvdA bezoekt op maandag 1 maart twee onderwijsinstellingen in Den Haag. Aan dit bezoek wordt, behalve door Sharon Dijksma, ook deelgenomen door Pierre Heynen, wethouder van onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheidsbevordering en integratiebeleid in Den Haag en Edith Hallesleben, kandidaat statenlid van Zuid-Holland.

Om 14.30 uur begint het werkbezoek bij De Einder, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van twaalf jaar en ouder, Spionkopstraat 9. Op De Einder volgen scholieren vakken als techniek en verzorging. Het vierde - en laatste schooljaar - lopen zij twee dagen per week stage in een bedrijf of instelling.

Om 15.45 uur worden de PvdA'ers rondgeleid door het Leerwerk Centrum van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vinkensteynstraat 141. Hier krijgen langdurig werklozen een korte opleiding van drie maanden in horeca, verzorging en grafische vakken, waarna zij aan het werk gaan of een vervolg-opleiding kunnen volgen.

Om 16.45 uur presenteert Sharon Dijksma het initiatief 'Onderwijs krijg je in een bedrijf'. Hierin geeft de PvdA aan dat zij permanente scholing in bedrijven wil stimuleren. De PvdA richt zich daarbij op drie zaken:


- 1) De combinatie van werken en leren van langdurig werklozen. Zo wil de PvdA dat werkgevers die een afdrachtskorting ontvangen voor het aannemen van langdurig werklozen ook in aanmerking kunnen komen voor een afdrachtskorting voor scholing.


- 2) Scholing op maat voor het MKB. De PvdA wil extra fiscale scholingsvoordelen voor het MKB.


- 3) Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt. Het aanhalen van de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs kan volgens de PvdA op twee manieren worden bevorderd: a) de provincie als regionaal netwerker; b) meer loopbaanadvies, vooral voor leerlingen in het beroepsonderwijs.

De complete tekst van het initiatief 'Onderwijs krijg je in een bedrijf' is maandag 1 maart vanaf 16.45 uur verkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting van de PvdA in Den Haag. Het kan dan ook worden opgehaald via de website van de PvdA, www.pvda.nl.

Deel: ' PvdA pleit voor betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt '
Lees ook