Partij van de Arbeid


PvdA pleit voor uitbreiding ketenkaart 10 november 1999 PvdA-voorlichting

In het algemeen overleg over het doelgroepenvervoer met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleit PvdA-woordvoerder Laurette Spoelman voor afschaffing van het doelgroepenvervoer en van het regelen van vervoer bij meerdere wetten. Daarvoor in de plaats moet, zolang het openbaar vervoer nog niet volledig toegankelijk is, een oplossing worden geboden zoals de ketenkaart. Deze wordt nu uitgevoerd door TRAXX. Er moet volgens Spoelman een commissie worden ingesteld die op korte termijn gaat onderzoeken hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Op dit moment is de ketenkaart nog beperkt tot vervoer van deur tot deur buiten de gemeentegrenzen. De ketenkaart is alleen bestemd voor sociale doeleinden.
Het vervoer binnen de gemeenten van mensen met een functiebeperking valt onder vele verschillende wetten en regelingen. De complexiteit van deze regelingen, de verschillen in financiering en de vele partijen die hierbij betrokken zijn, zijn voor het grootste deel debet aan de knelpunten. Alleen al in Den Haag bestaan voor mensen met een functiebeperking twintig verschillende vervoersregelingen. Ondertussen kost het doelgroepenvervoer jaarlijks 1.2 miljard gulden.
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen met een functiebeperking, net als iedereen, kunnen meedoen aan onze samenleving. De PvdA pleit er dan ook voor om een voorziening te ontwikkelen die aansluit bij de normale vervoerbehoeften van mensen, met of zonder functiebeperking. De uitbreiding van ketenkaart is daarvoor een goed instrument. Deze maakt namelijk gebruik van het reguliere openbaar vervoer en biedt aanvullingen zoals hulp bij het overstappen, reisplanning en alternatief vervoer bij ontoegankelijkheid. De ketenkaart kost in zijn huidige opzet jaarlijks 57 miljoen gulden.

Op dit moment levert de uitvoering van de ketenkaart nog veel problemen op. Die kunnen voor een deel worden gezien als de aanloopproblemen van een nieuw concept. Een ander probleem is dat openbaar vervoersystemen nog niet op elkaar aansluiten. De PvdA dringt er bij minister de Vries op aan om snel een einde te maken aan deze problemen. Integratie van regelingen door uitbreiding van de ketenkaart zal waarschijnlijk al veel van deze problemen oplossen.

Woordvoerder: Laurette Spoelman 070-318 2756

Deel: ' PvdA pleit voor uitbreiding ketenkaart '
Lees ook