Partij van de Arbeid


PvdA presenteert initiatief over veiligheid

24 februari 1999 PvdA-voorlichting

Op woensdag 24 februari heeft de PvdA het initiatief 'Veilige straten en buurten; de politie dichterbij' gepresenteerd. Op de bijeenkomst 'De Tafel van Kok' in het Chassé-theater in Breda heeft Johan Stekelenburg het initiatief aangeboden aan Wim Kok. Stekelenburg is burgemeester van Tilburg en dus korpsbeheerder. Bovendien staat hij op de kandidatenlijst voor de PvdA in de Eerste Kamer.

In het initiatief presenteert de PvdA plannen voor het vergroten van de veiligheid. De PvdA wil een streng, adequaat en consequent optreden en kiest voor een inspanning op drie terreinen: politie, justitie en preventie.

De PvdA is voorstander van 'gebiedsgebonden basiszorg van politie' (de buurtpolitie als 'huisarts' van de veiligheid). In het regeerakkoord is voor 1999 175 miljoen uitgetrokken voor het aanstellen van nieuwe agenten en surveillanten. De PvdA wil dat de 3.000 agenten die hierdoor beschikbaar komen, 3.000 extra buurtagenten zijn: 'We moeten van 'benen onder het bureau' naar 'meer petten op pad'.

De politie moet in staat worden gesteld zich meer op haar kerntaken te richten. Dit kan alleen als anderen weer bereid en in staat zijn hun taak op dit terrein op zich te nemen.

Hierbij denkt de PvdA aan:

- sociaal verhuurders die in samenwerking met de gemeente drugspanden sluiten en erop toezien dat deze panden niet voor dezelfde doelen gebruikt worden;

- horeca-ondernemers die een strikter toelatingsbeleid voeren en hun verantwoordelijkheid nemen bij het verstrekken van alcohol;
- scholen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het opvoeden van scholieren in veiligheid en maatschappelijke weerbaarheid.

- het stimuleren van verzekeringsmaatschappijen om schade-regelaars aan te stellen die het werk van de politie overnemen bij aanrijdingen met enkel en alleen materiële schade.

Het werk van de politie dient een logisch vervolg te krijgen bij de juridische afhandeling. De PvdA wil een (hulp)officier in iedere buurt en wijk, zodat tussen daad en straf niet teveel tijd verstrijkt: 'lik op stuk'.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil de PvdA een gezamenlijke aanpak om de oorzaken van onveiligheid aan te pakken en te bestrijden. De PvdA zet zich in voor:

- introductie van lokale jongeren-volgsystemen vanuit centrale bureaus voor jeugdzorg

- versterking van bemand camera-toezicht in publieke ruimten
- stimulering van de brede buurtschool

- veilig wonen en recreëren

- samenwerking met ondernemers

Deel: ' PvdA presenteert initiatief over veiligheid '
Lees ook