Partij van de Arbeid


Jan van Zijl presenteert initiatief wetsvoorstel

16 februari 1999 PvdA-voorlichting

OVERSCHOTTEN PENSIOENFONDSEN MOETEN EERST NAAR GEPENSIONEERDEN ZONDER WELVAARTSVAST PENSIOEN

PvdA-Kamerlid Jan van Zijl heeft vandaag een
initiatief-wetsvoorstel ingediend om de positie van gepensioneerden en gewezen deelnemers (de zogeheten 'slapers') die geen geïndexeerde pensioenaanspraken hebben te verbeteren. "Veel pensioenfondsen zitten ruim in de reserves, terwijl veel pensioenen niet welvaartsvast zijn. Daar willen we nu iets aan doen", aldus Van Zijl tijdens een persconferentie dinsdagmiddag. Pensioenfondsen moet worden verboden overschotten meer dan gemiddeld terug te sluizen naar werkgever of werknemer zolang niet is voorzien in het welvaartsvast houden van de pensioenen en premievrije aanspraken. "Het is een stap op weg naar de verbetering van de positie van gepensioneerden." Het wetsvoorstel zal positieve gevolgen hebben voor naar schatting enige honderdduizenden pensioengerechtigden.

Het wetsvoorstel beoogt de pensioen- en spaarfondsenwet te wijzigen. Voorgesteld wordt een prioriteitsvolgorde in te bouwen: er vindt geen bovengemiddelde betaling aan de werkgever en premieverlaging voor de werknemer plaats, zolang niet eerst indexatie heeft plaatsgevonden. In beginsel wordt de welvaartsstijging gevolgd, maar wel binnen randvoorwaarden.

Deel: ' PvdA presenteert initiatief wetsvoorstel pensioenen '
Lees ook