Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 5 september 2001

PvdA PRESENTEERT PAMFLET "ONDERWIJSKANSEN IN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE"

De Werkgroep Onderwijsachterstanden en Voor- en Vroegschoolse Educatie van het PvdA-kenniscentrum Onderwijs & Cultuur heeft gewerkt aan een 20-puntenpamflet over '"nderwijskansen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie". Het doel van de werkgroep was een advies te geven aan de PvdA-verkiezingsprogrammacommissie. Deze adviezen zijn deels overgenomen en bieden tevens een aantal interessante invalshoeken in verband met de aanstaande behandeling van de Wet op de kinderopvang. Het pamflet wordt daarom op maandag 10 september gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Karin Adelmund van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Ook PvdA-kamerlid Mariette Hamer reageert op het pamflet.

De voor- en vroegschoolse educatie staat de laatste jaren in Nederland volop in de belangstelling. Het blijkt één van de belangrijkste instrumenten om onderwijskansen voor kinderen met een achterstand te vergroten. Mede onder invloed van programma's uit landen als Israël, de Verenigde Staten, Turkije en Italië is de achterstand op dit gebied in Nederland enigszins ingelopen. Toch zal het beleid nog verder ontwikkeld moeten worden.

De PvdA nam al eerder, in zowel de Tweede Kamer als in het Kabinet Kok II, het voortouw in het debat over voor- en vroegschoolse programma's en het onderwijskansenbeleid. Binnen het Kenniscentrum werd daarom in april 2001 een Werkgroep Onderwijsachterstanden en Voor- en Vroegschoolse educatie ingesteld, samengesteld uit deskundigen uit het lokaal bestuur en de wetenschap. De werkgroep heeft in een aantal bijeenkomsten lijnen getrokken naar de toekomst. Bovenal is zij van mening dat er snel een einde zou moeten komen aan de huidige verdeling van het beleid over de ministeries OCW en VWS. Dit en andere punten zijn vervat in de notitie.

De presentatie vindt plaats op maandag 10 september om 11.00 uur in de Van der Poelzaal van Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.

Deel: ' PvdA presenteert pamflet over onderwijskansen '
Lees ook