Partij van de Arbeid


PvdA reacties op situatie Kosovo 24-03-1999 Anushka Swalef

NAVO troepen zijn gisterenavond begonnen doelen in Servië aan te vallen. Na het falen van de vredesbesprekingen in het Franse Rambouillet en de weigering van Milosevic om een NAVO-macht op Servisch grondgebied toe te laten, restte de internationale gemeenschap alleen niets anders dan de Servische president Milosevich met geweld naar de onderhandelingstafel te dwingen.

President Clinton sprak zijn volk de afgelopen dagen toe om hen psychisch voor te bereiden op de aanval en de eventuele lijkzakken die het gevolg kunnen zijn. Hij vroeg de Amerikaanse burgers om Kosovo op de wereldkaart te zoeken en te proberen te begrijpen waar het conflict over gaat. Voor velen is het conflict te complex om zich erin te verdiepen. Het voormalig Joegoslavië is synoniem geworden voor gruwelijke etnische zuiveringen en een oorlog die, hoewel het aan de rand van Europa plaatsvindt, toch te gecompliceerd is en nog te ver weg is om zich erin te verdiepen.

De bevolking van de Joegoslavische provincie Kosovo bestaat voor 90% uit Albanezen. Voor de Serviërs is Kosovo van historisch belang en wordt gezien als de bakermat van hun bestaan. Het feit dat de beslissingen geheel buiten de Veiligheidsraad om worden genomen en de duidelijke verdeeldheid onder de vijf grootmachten is zorgwekkend. Tijdens de crisis in Irak was dit ook het geval.

Ten eerste rijst de vraag waarom de internationale gemeenschap erop hamert dat er NAVO-troepen worden gestationeerd op het soevereine grondgebied van Servië? Zou een vredesmacht niet acceptabeler zijn? Ten tweede is het frappant dat er geluiden te horen zijn over een "heropleving van de Koude Oorlog", gezien de standpunten die Rusland en China innemen. Rusland heeft al verklaard vierkant tegen de NAVO-aanvallen te zijn. Aan de Veiligheidsraad heeft Rusland gezegd de aanvallen te zullen beschouwen als het einde van het wapenembargo die tegen Joegoslavië van kracht is. Waarom zet Rusland haar zo belangrijke relatie met de VS op het spel voor de 'historische broederschap' (en economische banden) met Servië? Deze twee vragen leggen wij voor aan:

Berend Jan van den Boomen (Directeur Buitenland & Directeur Alfred Mozer Stichting)

Gerrit Valk (Kamerlid belast met Kosovo-crisis)

Deel: ' PvdA reacties op situatie Kosovo '
Lees ook