Ingezonden persbericht

Partij van de Arbeid
Statenfractie van Utrecht
10 september 2001
Persbericht
Controle van waterleidingen op legionella blijkt zorgwekkend; De PvdA Statenfractie Utrecht vraagt het College van Gedeputeerde Staten (GS) naar de situatie in Utrecht

Aanleiding
In de Volkskrant van zaterdag 8 september jl zijn de resultaten van een onderzoek in opdracht van minister Pronk (VROM) gepubliceerd (zie bijlage). Het onderzoek ging over de controle van waterleidingen op legionella bacteriën door eigenaren van openbare accommodaties. Verder is ook onderzocht of er een risicoanalyse is uitgevoerd door de eigenaren of beheerders van deze gebouwen. De resultaten zijn erg teleurstellend:


· "Slechts een kwart van de eigenaren weet dat ze hun waterleidingen voor half oktober moeten controleren. Een kwart heeft zelfs nog nooit van deze regeling gehoord"
· "Slechts 19% van de eigenaren of beheerders van scholen, zorginstellingen, crèches en sportaccommodaties heeft een risicoanalyse uitgevoerd en een kwart is dit niet van plan."
· Verder zijn ook café- en restauranthouders slecht op de hoogte van de regeling dat waterleidingen voor half oktober 2001 moeten zijn gecontroleerd en er een risicoanalyse moet zijn gemaakt. Vragen

1. Zijn de cijfers uit dit onderzoek vergelijkbaar met de situatie in de provincie Utrecht en kan het college aangegeven hoe de situatie in de provincie Utrecht is? Zo ja:
2. Is er hiervoor een duidelijke oorzaak aan te geven en welke maatregelen denkt het college te nemen om alsnog de eigenaren en beheerders van openbare accommodaties te bewegen om hun waterleidingen te controleren en een risicoanalyse te maken?
3. Welke maatregelen denkt het college te nemen om de regeling beter onder de aandacht van alle betrokkenen te brengen?
4. Welke maatregelen zal het college nemen indien minister Pronk geen uitstel verleent voor de uitvoering van deze maatregelen?

Deel: ' PvdA Statenfracht Utrecht legionellacontrole zorgwekkend '
Lees ook