Ingezonden persbericht

Persbericht
PvdA Statenfractie Utrecht: geen verdere vertraging bouw Leidsche Rijn!

Uit het Verslag van de Provincie over het Ruimtelijk Beleid 2000 blijkt dat er in de periode 1994-2000 zo'n 3.500 woningen zijn opgeleverd, tegen een planning van 10.000. Om de achterstand in het bouwprogramma in het gehele Stadsgewest van Utrecht in de komende jaren in te lopen, zouden er tot 2005 elk jaar 7.300 woningen gebouwd moeten worden (volgens de planning van het streekplan). In de afgelopen vijf jaar zijn er jaarlijks 2.900 woningen in het stadsgewest gebouwd en in 2000 waren dit er 3.500 (planning 1000 meer).

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) noemt hiervoor als oorzaken: groei in regelgeving, procedures en bezwaarschriften en problemen rond de grondverwerving. Toch spreekt GS haar verwachting uit dat de bouw eind 2001/begin 2002 goed op gang zal komen.

De PvdA maakt zich echter ernstige zorgen over "het op gang komen" van het bouwprogramma, gezien de problemen waarmee Leidsche Rijn kampt. Er zijn immers nog meer knelpunten en onzekerheden zoals:
- de ontsluiting, een extra (tweede) afrit bij de A2 (Utrecht/Amsterdam) en het tijdig gereed komen van het Randstadspoor;
- onzekerheid over het bestemmingsplan, in verband met een procedure bij de Raad van State over de Milieu Effect Rapportage, met als mogelijk effect dat de bouw stil gelegd kan worden);
- de (gedeeltelijke) overkapping van de A2.
Verdere vertraging van het nieuwbouwprogramma betekent ook dat de woningmarkt verder onder druk komt te staan en dat woningzoekenden in het Stadsgewest Utrecht langer op een woning zullen moeten wachten. De PvdA zal vanavond tijdens de vergadering van de statencommissie Ruimte en Groen aan gedeputeerde Mw. Mr. Korthuis-Elion vragen:


- Op grond waarvan zij verwacht dat de bouw in 2001/2002 wel op gang komt?
- Welke oorzaken hebben geleid tot vertraging en welke acties worden er door de diverse partijen (Stad Utrecht, Rijk, projectontwikkelaars, enz) ondernomen om verdere vertraging te voorkomen, en zo mogelijk een versnelling te bewerkstelligen?
- Welke bijdrage de provincie Utrecht hieraan levert of kan leveren, bijvoorbeeld analoog aan Vathorst?
Wat de PvdA betreft is hierbij haast geboden!

Deel: ' PvdA Statenfractie wil geen vertraging meer in Leidsche Rijn '
Lees ook