Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 5 maart 2003

Partij van de Arbeid strijdt voor windenergie en duurzame werkgelegenheid in Zeeland

Vrijdag 7 maart brengen de PvdA Tweede-Kamerleden Diederik Samsom, Staf Depla, Jeroen Dijsselbloem (de Rode Ingenieurs) en Luc Blom om 13.30 uur een bezoek aan Zeeland. Tijdens dit bezoek spreken de PvdA-ers met de PvdA-gedeputeerden Gert de Kok en Daan Bruinooge en kandidaat Statenlid Thijs Kramer over offshore windmolenparken.

In het gezelschap van de Rode Ingenieurs bevinden zich directeuren van Vestas (grootste windmolenbouwer ter wereld), de Smuldersgroep (bouwer van de palen van het eerste offshore windpark Horns rev Denemarken) en E-connection (projectontwikkelaar van het eerste Nederlandse park offshore Q7-WP, te bouwen in 2004). Deze bedrijven zullen uiteenzetten welke kansen er zijn voor offshore windenergieontwikkeling in Nederland en wat daar van de kant van nationale en regionale overheden voor nodig is. De mogelijkheden voor vestiging van de windenergie-industrie in het Sloegebied zullen worden besproken.

Het gezelschap vertrekt om 15.30 uur per bus van het provinciehuis naar Vlissingen-Oost, alwaar een vaartocht zal worden georganiseerd om de vestigingsmogelijkheden van dit haven- en industriegebied te tonen.

Op 6 januari jongstleden bracht een PvdA-delegatie, bestaande uit de Tweede-Kamerleden Diederik Samsom, Staf Depla en Jeroen Dijsselbloem een bezoek aan de Kerncentrale Borssele. Op het provinciehuis is toen een gesprek gevoerd met PvdA-gedeputeerden Gert de Kok en Daan Bruinooge (voorzitter Zeeland Seaports) over de mogelijkheden in Zeeland op het gebied van de fabricage van windturbines en funderingen voor offshore windmolenparken.

Van de kant van de Rode Ingenieurs werd gesteld dat er concrete interesse is om in Nederland offshore windmolenparken te realiseren. Vlissingen-Oost lijkt een goede vestigingsplaats voor een onderneming op het gebied van windenergie. Een dergelijke schone industrie zou voor ongeveer 1000 banen kunnen zorgen. Duurzame werkgelegenheid waar in Zeeland dringend behoefte aan is. Afgesproken is dat de PvdA-kamerleden voor de Statenverkiezingen opnieuw Zeeland zullen bezoeken, zo mogelijk in het gezelschap van ondernemers op het gebied van windenergie. Deze belofte doen ze met dit bezoek gestand.

Deel: ' PvdA strijdt voor windenergie en duurzame werkgelegenheid in Zeeland '
Lees ook