Partij van de Arbeid


Tweede Kamer teruggeroepen
12 mei 1999 Alvaro Pinto Scholtbach

Nooddebat over Kosovo: doorgaan met luchtacties

'We moeten doorgaan met de huidige strategie, anders is er geen zicht op een politieke oplossing, en ook niet voor de terugkeer van de vluchtelingen in Kosovo onder veilige omstandigheden. Het bombardement op de Chinese ambassade is echter wel een grote stupiditeit geweest', zei PvdA-woordvoeder Gerrit Valk afgelopen dinsdag 11 mei tijdens een debat in de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor terugkeer van de Tweede Kamerfractie waren de recente ontwikkelingen binnen de G-8, de zeven grootste industrielanden plus Rusland die een vijfpunten-plan voor een diplomatieke doorbrak voorgesteld, en het bombarderen van de Chinese ambassade. Ondanks kritische uitlatingen voelde de PvdA-woordvoerder niets voor tijdelijke of permanente stopzetting van de bombardementen. Dit terwijl oppositiepartijen Groen Links en de SP het mis-bombardement wilden aangrijpen om daartoe op te roepen.

'Daar kan pas sprake van zijn', zo zei Valk, 'als Milosevic daadwerkelijk zijn troepen terugtrekt uit Kosovo. Als beloning voor goed gedrag.' Valk verzocht verantwoordelijk minister Van Aartsen om de Kamer binnen 48 uur te informeren wanneer er van een dergelijke ontwikkeling sprake zou zijn. De minister zegde toe dit te doen, maar constateerde dat op moment dat niet het geval is. 'Milosevic laat niemand toe om over de situatie in Kosovo te rapporteren en zijn beweringen van terugtrekking van troepen te verifiëren. Zijn doel is zijn politiek van etnisch zuiveren te voltooien'. Valk bepleitte ook, gezien de ongewenste schade van de afgelopen dagen, om aanvullende maatregelen te nemen om de schade door bombardementen zoveel mogelijk te beperken. 'Dat zou kunnen door de inzet van lager vliegende vliegtuigen en Apache-helikopters. Om de humanitaire situatie in Kosovo te verbeteren moet ook worden overgegaan op voedseldroppings'. De minister zegde toe deze verzoeken tot aanvullende maatregelen in NAVO-verband te zullen bespreken.

Tot slot stelde Valk voor om, desnoods alleen vanuit Nederland, steun te verlenen aan Montenegro. Dit deel van Servië is relatief zelfstandig en president Djukanovic is een openlijk tegenstander van Milosevic. Steun voor hem neemt echter af omdat ook de Montenegrijnen gebukt gaan onder de NAVO-bombardementen. 'Het belangrijkste is zorgen dat er een diplomatieke doorbraak komt op grond van voorstellen van de G-8', zei Valk. 'De terugkeer van vluchtelingen in een veilig Kosovo is ons doel. We steunen het kabinetsbeleid daarin. Daarnaast moeten we onze bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen in Nederland en andere landen aansporen om daar ook een substantiële bijdrage aan te leveren.'

Deel: ' PvdA tijdens nooddebat Kosovo doorgaan met luchtacties '
Lees ook