Partij van de Arbeid


30 mei: Toekomstdebat over Sociaal Europa en Start Europese Verkiezingscampagne

25 mei 1999 PvdA-voorlichting

Het vijfde 'Toekomstdebat' van de PvdA vindt plaats op zondag 30 mei in Amsterdam. In het eerste deel staat ' De toekomst van sociaal Europa' op het programma'. Hierin zal aan de hand van twee scenarios worden bekeken hoe de toekomst van de sociale zekerheid in Europa er uit kan zien en wat de gewenste en ongewenste gevolgen zijn van de verschillende scenarios. Hoe kunnen de huidige inspanningen leiden tot een gewenste toekomst en wat voor alternatieven zijn denkbaar? Dit onderdeel wordt geleid door Marijke van Hees. Als sprekers zijn uitgenodigd, Lodewijk de Waal, Hans de Boer, Max van den Berg, Jet Bussemaker en Ieke van der Burg.

In het tweede deel ondervraagt Lennart Booij Ad Melkert over de politieke actualiteit

De bijeenkomst wordt afgesloten door Wim Kok.

In januari startte de PvdA een programmacyclus onder de titel 'Gesprek van de toekomst'. De programma's hebben tot doel het openbare debat en de meningsvorming over een aantal ontwikkelingen die op middellange termijn spelen te voeren en de communicatie tussen de PvdA en netwerken in de samenleving te versterken. De uitkomsten worden aan de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur aangeboden

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 30 mei tussen 14.30 en 16.30 uur in Felix Meritis aan de Keizersgracht 324 in Amsterdam.

Deel: ' PvdA toekomstdebat over Sociaal Europa '
Lees ook