Datum : 11/11/1999 Uitleg pensioen is taak belasting (Volkskrant 11/11)

De belastingdienst moet alle Nederlanders nauwkeurig op de hoogte gaan houden over de hoogte van hun pensioen. De PvdA stelt dit voor als aanvulling op het Belastingplan 2001 dat minister Zalm van Financiën en zijn staatssecretaris Vermeend enige tijd geleden hebben gepresenteerd. De dienst zal alle belastingbetalers exact moeten informeren over eventuele pensioentekorten, die zijn ontstaan na wisseling van baan, door verlof of ziekte. Zon gat kan de burger aanvullen met een speciale aftrekpost, die Zalm en Vermeend in het nieuwe stelsel intact willen laten. Het kan heel simpel in helder Nederlands, zei de vice-fractievoorzitter van de PvdA Van Zijl woensdag in Den Haag. Op het belastingbiljet komen twee regels te staan: zoveel is opgebouwd en zoveel mag u nog aftrekken. In het huidige stelsel kunnen lijfrentepolissen tot ruim zesduizend gulden per persoon (twaalfduizend gulden per echtpaar) worden afgetrokken. In het nieuwe plan mag dit alleen als de belastingbetaler kan aantonen dat hij een pensioengat heeft. Dat wil zeggen: een pensioen heeft dat lager uitvalt dan 70 procent van het laatstverdiende salaris. De PvdA vreest evenals de verzekeraars- een grote bureaucratische rompslomp bij het aantonen van dit gat. Veel mensen weten niet eens dat ze een tekort hebben, zei Van Zijl. Bij anderen is het pensioenverleden met hiaten en breuken dermate ingewikkeld dat ze er zelf niet meer uitkomen. Omdat de belastingdienst de aftrekposten op de aangiftebiljetten toch moet controleren, kan ze net zo goed het hele pensioenverleden van de cliënten gaan bijhouden, vindt de PvdA. Als alle pensioenfondsen hun gegevens doorgeven, ontstaat een duidelijk beeld waarop de burgers hun spaargedrag kunnen baseren. Mocht het kabinet dit voorstel als onhaalbaar kwalificeren, dan wil de PvdA een kleinere aftrekmogelijkheid voor lijfrentepolissen in stand houden. Zij denkt daarbij aan het advies van de Sociaal-Economische Raad, die een bedrag van vierduizend gulden redelijk vond.

top

Deel: ' PVDA Uitleg pensioen is taak belasting '
Lees ook