pvda

persbericht

den haag, 14 juni 1999

pvda-fractie pleit voor uitvoering gehele project versterking brandweer

het kabinet heeft in de voorjaarsnota voor de versterking van de brandweer 85 miljoen gulden uitgetrokken. volgens de woordvoerder van de tweede- kamerfractie van de partij van de arbeid marja wagenaar is dat bedrag volstrekt onvoldoende. zij diende bij de behandeling van de begroting binnenlandse zaken een kamerbreed gesteunde motie in waarin het kabinet gevraagd werd 145 miljoen gulden uit te trekken voor het gehele project versterking brandweer. bij de behandeling van de voorjaarsnota zal de pvda-fractie er bij het kabinet wederom op aandringen het gehele project uit te voeren en hiervoor het benodigde geld vrij te maken.

door uitvoering van het project versterking brandweer kunnen brandweerlieden een professionele opleiding volgen en ontstaat de mogelijkheid te oefenen met rampenplannen. de veiligheid in nederland zal hierdoor toenemen.
de partij van de arbeid vindt het niet bijster kies van het kabinet om in de nadagen van de bijlmerenquête een kruideniersmentaliteit ten aanzien van de rampenbestrijding uit te dragen.

voor nadere informatie:
marja wagenaar 020-669 3710 of 070-318 2781

Deel: ' PvdA Uitvoering gehele project versterking brandweer '
Lees ook