Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PVDA

Den Haag, 5 juli 2002
PvdA verbijsterd over verlagen pensioenuitkering

De coalitiepartners CDA, LPF en VVD hebben in het regeerakkoord vastgelegd dat de maximaal fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw wordt verlaagd van 2% naar 1,75% per jaar. Dit betekent dat werknemers, die er een werkperiode van 35 jaar achter de rug hebben, bij pensionering een uitkering genieten van slecht 61,25% van het laatstverdiende loon in plaats van de huidige 70%. Of mensen moeten tot hun 70e doorwerken.

Deze inperking van de pensioenopbouw leidt ertoe dat het aantal mensen met een zogenoemd pensioengat fors toeneemt. Daarnaast wordt door de afschaffing van de basisaftrek van 1069 euro op lijfrentepolissen een individuele reparatie van dat pensioengat moeilijker gemaakt.

De PvdA vindt dit verbijsterend. Onbegrijpelijk dat dit belangrijke beleidspunt in een voetnootje is weggestopt. Het is eerlijker als het nieuwe kabinet open kaart speelt. Zijn er nog meer kleine lettertjes?

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA verbijsterd over verlagen pensioenuitkering '
Lees ook