Partij van de Arbeid


PvdA verheugd over loondoorbetaling bij zorgverlof

17 september 1999 PvdA-voorlichting

De Partij van de Arbeid is verheugd dat werknemers het recht krijgen op tien dagen zorgverlof per jaar waarbij het loon voor 70% wordt doorbetaald. Dit heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de discussienota 'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg'die in maart is uitgebracht.

D PvdA vindt het recht op betaald zorgverlof een belangrijke stap op weg naar een eigentijds sociaal beleid. Met het besluit van de ministerraad is tegemoet gekomen aan de wens van het overgrote deel van de Tweede Kamer om een betaald en publiek gefinancierd kortdurend zorgverlof in te voeren.

De werknemers krijgen nu recht op een loondoorbetaling van 70%. Dat sluit aan bij de visie van de Partij van de Arbeid dat het hier om een gecombineerde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers gaat.

Woordvoerder: Jet Bussemaker 06 - 50265702

Deel: ' PvdA verheugd over loondoorbetaling bij zorgverlof '
Lees ook