Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Amsterdam, 8 oktober 2001

PvdA-VOORZITTER RUUD KOOLE PER SPRINTER NAAR ZOETERMEER

"Alles hoeft helemaal niet te kunnen"

Dinsdag 9 oktober brengt de voorzitter van de Partij van de Arbeid Ruud Koole in het kader van de week 'Alles hoeft helemaal niet te kunnen' een bezoek aan Zoetermeer. Deze hele week zullen PvdA-politici agressie, intolerantie, hufterigheid en onveiligheid aan de kaak stellen. Veiligheid is een belangrijk punt in het onlangs verschenen
concept-verkiezingsprogramma van de PvdA 'Samen voor de toekomst'

De PvdA neemt afstand van de 'alles moet kunnen' mentaliteit. Vrijheid en tolerantie zijn hier en daar uitgemond in slordigheid en regelrechte hufterigheid. 'Enschede' en 'Volendam' zijn begrippen geworden: slordigheid komt niet alleen voor bij vuurwerkfabrikanten en caféhouders, maar kon te vaak een onderdeel van de Nederlandse bestuurscultuur worden. De strafrechtketen van opsporing, berechting, bestraffing en reclassering is verstopt geraakt. Agressie tegen conducteurs, dokters en winkeliers, willekeurig uitgaansgeweld op staat, we mogen het niet langer accepteren. Daarom deze week van de PvdA: 'Alles hoeft helemaal niet te kunnen'.

Op 9 oktober vertrekt Ruud Koole om 15.25 uur met de sprinter vanaf station Den Haag Centraal naar Zoetermeer. De Zoetermeerlijn staat bekend als één van de onveiligste spoorverbindingen van Nederland. Een aantal conducteurs, vertegenwoordigers van NS en de fractievoorzitter van de PvdA Zoetermeer Edo Haan begeleiden de PvdA-voorzitter op deze rit en informeren hem over de werkomstandigheden van NS-personeel en de toenemende onveiligheid van treinpassagiers. Onveiligheid in treinen en op NS-stations is niet slechts een probleem van de NS. Het is een maatschappelijk probleem. De trein rijdt door de maatschappij en rijdt dus ook door de rotte plekken van onze samenleving. Om de veiligheid van personeel en reizigers te vergroten zullen de Nederlandse Spoorwegen, de politie en de politiek de handen ineen moeten slaan.

Om 16.30 uur begint in het gemeentehuis van Zoetermeer een openbaar rondetafelgesprek tussen Ruud Koole, een afvaardiging van de Nederlandse Spoorwegen en PvdA-bestuurders van Zoetermeer.

De PvdA in Zoetermeer vindt de kwaliteit van het openbaar vervoer in en rond Zoetermeer zo belangrijk dat dit één van de speerpunten van het lokale PvdA verkiezingsprogramma moet worden. De PvdA is van mening dat het College van B&W meer aandacht aan het openbaar vervoer moet besteden en heeft daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld. Op 8 oktober, een dag voor het bezoek van Ruud Koole, wordt er een lokale themabijeenkomst over het openbaar vervoer georganiseerd.

Voor nadere informatie:

Floris de Jong, PvdA Zoetermeer 079-321 4510 of 06-18 88 77 61

Altie Blanken, voorlichting PvdA 070-318 2698 of 06-21 56 69 51

Deel: ' PvdA-voorzitter per Sprinter naar Zoetermeer '
Lees ook