Ingezonden persbericht

PvdA stelt schriftelijke vragen over brandveiligheid woonschepenhaven

"Brandveiligheid Waarderhaven snel verbeteren"

De PvdA wil dat er snel een oplossing komt voor de brandonveilige situatie in woonschepenhaven Waarderhaven. De fractie dringt al enkele jaren aan op een toekomstvisie voor deze haven, waar de woonschepen zo dicht op elkaar liggen dat de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Nu een landelijk onderzoek naar brandveiligheid van woonschepenhavens is afgerond wil de PvdA snel van het College van B&W weten welke oplossing men kiest om de brandveiligheid te verbeteren.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner. PvdA-raadslid Jeroen Fritz: "Ik heb onlangs een bezoek gebracht aan de Waarderhaven, en met eigen ogen gezien dat de schepen veel te dicht op elkaar liggen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als daar brand uitbreekt".

Toen de PvdA in het verleden vroeg om een oplossing voor deze situatie, kreeg zij als antwoord dat er een landelijk onderzoek liep naar de brandveiligheid van woonschepenhavens. Het College van B&W wilde eerst de uitkomsten van dit onderzoek afwachten, voordat men met een toekomstvisie op de Waarderhaven zou komen. Dit onderzoek is in november 2007 afgerond. Daarom willen PvdA-raadsleden Helga Koper en Jeroen Fritz nu van het College van B&W weten wat de uitkomsten van dit onderzoek betekenen voor de Waarderhaven en voor welke oplossing men kiest om de brandveiligheid in de Waarderhaven te vergroten. Zij hebben daar schriftelijke vragen over gesteld.

Volgens de PvdA zijn er drie mogelijke oplossingen om de brandveiligheid te verbeteren. Fritz: "Ten eerste zou de haven verder vergroot kunnen worden door een groter deel uit te baggeren. De schepen kunnen dan binnen de haven verder uit elkaar worden gelegd. Een tweede mogelijkheid is om een aantal schepen uit te plaatsen naar andere locaties in de stad. De afstand tussen de overblijvende schepen in de Waarderhaven kan dan worden vergroot. Een derde en laatste oplossing is het aanbrengen van voldoende brandwerend materiaal tussen de woonschepen, waardoor de afstand weliswaar gelijk blijft, maar de brandveiligheid toch kan worden vergroot. Wij willen nu van het College van B&W weten voor welke van deze oplossingen men kiest".

*** EINDE PERSBERICHT ***

Deel: ' PvdA vragen aan college Rotterdam over brandveiligheid Waarderhaven '


Lees ook