MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


19-01-1999
Meer concurrentie tussen tankstations voorlopig onhaalbaar De fracties van PvdA en VVD in de Tweede Kamer vinden dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet nagaan of de grote oliemaatschappijen geen misbruik maken van hun economische machtspositie.

In het januarinummer van magazine Ondernemen! zeggen de Kamerleden Van Zuijlen en Hofstra dat het geen zin heeft om de benzinemarkt te liberaliseren ten gunste van de zelfstandige pompstationhouder, zolang multinationals als Shell, Esso en Texaco nog overheidscontracten met een looptijd van 99 jaar hebben voor de verkoop van autobrandstoffen.

De ministeries van Economische Zaken en financiën willen het aantal tankstations langs snelwegen fors uitbreiden. Zij verwachten dat dit de concurrentie zal doen toenemen. Dit zal tot lagere benzineprijzen leiden, is de redenering. Maar de meerderheid van de Kamer denkt dat dit niet lukt. Shell bijvoorbeeld, heeft alleen al langs de rijkswegen een marktaandeel van 50 procent.

De uitbreiding van 240 naar 390 pompstations moet via een veilingsysteem vooral aan zelfstandige ondernemers toevallen, vindt EZ. MKB-Nederland heeft geen behoefte aan meer tankstations. Nederland zou dan nog meer pompstations hebben dan heel Duitsland, waar er 326 zijn. Wel vindt de ondernemersorganisatie dat van de huidige 240 lokaties een groter aandeel naar zelfstandige bedrijven moet. Ook de bij MKB-Nederland aangesloten NOVE, de organisatie van oliehandelaren, ziet geen brood in uitbreiding van het aantal tappunten langs de weg. Nog los van de niet bestaande behoefte zal het openbreken van de eeuwigdurende contracten de overheid ongelofelijk veel geld kosten, stelt C. van Rietschoten van de NOVE. In Rotterdamse oliekringen circuleert volgens hem al het gerucht dat de oliemaatschappijnen vijf miljard gulden willen hebben voor de afkoop van hun contracten. De Economische Controle Dienst heeft in opdracht van de vorige minister van Economische Zaken, Hans Wijers, onderzocht of de grote maatschappijen soms onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Het rapport van de ECD ligt al geruime tijd bij het openbaar ministerie, maar daar gebeurt vooralsnog niet veel mee. De Tweede Kamer vindt dan ook dat er nu actie moet worden ondernomen. De NMa als anti-kartelinstituut zou bij uitstek geschikt zijn om snel duidelijkheid te scheppen in de werkwijze en economische positie van de grote oliemaatschappijen.

Deel: ' PvdA/VVD Meer concurrentie tankstations nog niet haalbaar '
Lees ook