Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 30 augustus 2001

"EEN DUURZAAM WADDENPERSPECTIEF"

De Partij van de Arbeid op tournee

In september en oktober houdt het PvdA-Waddenoverleg zeven bijeenkomsten over de toekomst van de Waddenzee en het Waddengebied.

Het PvdA-Waddenoverleg is een initiatief van Tweede-Kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga en het Friese statenlid Anita Andriesen en bestaat verder uit deskundigen en PvdA-bestuurders uit met name het noorden van het land.

Hoewel het Waddenoverleg blij is met de nota PKB-Waddenzee van het Kabinet, vindt zij dat die onvoldoende kansen biedt voor een inspirerende aanpak van het Waddengebied en teveel uitgaat van geboden en verboden. Het Waddenoverleg heeft daarom een discussienota geschreven onder de titel "Een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de Wadden", om op basis daarvan de discussie aan te gaan met bewoners en gebruikers van het gebied en andere belangstellenden.

In de discussienota is een benadering gekozen die juist uitgaat van wat wél kan en mag in het gebied. Dat zorgt ook voor meer draagvlak. Een draagvlak is nodig om de natuur van de wadden te beschermen. In de nota geeft het PvdA-Waddenoverleg aan hoe tot een duurzame functie van het Waddengebied te komen. Zo noemt zij onder andere innovatief duurzaam ondernemen, de ontwikkeling van duurzame energie, dynamisch kustbeheer en bevordering van de uitingen van de Waddencultuur. Daarnaast pleit het Waddenoverleg voor een aparte Waddenschool, waar men leert hoe in zijn algemeenheid op een duurzame manier gewerkt en gerecreëerd kan worden.

De tekst van de nota vindt u op de PvdA-website www.pvda.nl. De data en plaatsen waar de discussiebijeenkomsten plaatsvinden, vindt u hierna.

Voor nadere informatie: Tineke Witteveen-Hevinga 06-51 17 59 17 of Anita Andriesen 06-22 80 85 08

De PvdA-Waddentour doet de volgende plaatsen aan:

Maandag 3 september: Schiermonnikoog

14.45 uur fietstocht vanuit het dorp

16.00 uur bijeenkomst in Dorpshuis Ons Centrum, Torenstreek 18a

Vrijdag 7 september: Terschelling

13.45 uur bezoek aan boerderij Egbert Zorgdrager, Formerum Zuid 6b

15.30 uur bijeenkomst in Hotel Nap, Torenstraat 55, West-Terschelling

Vrijdag 14 september: Noordpolderzijl

13.15 uur toelichting vanaf de dijk door de Stichting het Groninger Landschap

14.00 uur bijeenkomst in café 't Zielhoes

Vrijdag 21 september: Texel

13.30 uur bezoek aan boerderij Donatus, Hoornderweg 46, Den Hoorn

15.00 uur bezoek aan Zeehondencentrum EcoMare, Ruyslaan 92, De Koog

16.30 uur bijeenkomst in EcoMare

Vrijdag 28 september: het Bildt

14.15 uur excursie natuurontwikkelingsgebied Noord-Friesland Buitendijks

16.00 uur bijeenkomst in het BKI, ds. Schuilingstraat 4/6, Oudebildtzijl

Vrijdag 5 oktober: Den Oever

13.00 uur bezoek aan het Schor bij Den Oever

16.00 uur bijeenkomst in dorpshuis Het Vikingschip, Robbenoordstraat

Vrijdag 12 oktober: Lauwersoog

17.00 uur inleidingen over het thema defensieactiviteiten door o.a. Rita Jansen, Hans Revier en Tineke Witteveen-Hevinga

19.45 uur discussie

Deel: ' PvdA-Waddenoverleg over toekomst Waddenzee en Waddengebied '
Lees ook