Ingezonden persbericht


PERSBERICHT PVDA
Den Haag, 31 juli 2002PvdA wijst schrappen cameratoezicht af

De PvdA snapt niets van het zigzagbeleid van de NS met betrekking tot veiligheid . Dat is het commentaar van PvdA Tweede-Kamerlid Van Heemst over het besluit van de NS om videocamera s op stations te verwijderen. De NS geeft aan dat deze maatregel niet wordt genomen op basis van bezuinigingen, maar op basis van voortschrijdend inzicht. Dit voornemen staat in schril contrast tot berichten dat agressie in het openbaar vervoer is toegenomen.

Tijdens de begrotingsbehandelingen van Verkeer en Waterstaat vorig jaar heeft de PvdA-fractie aan de toenmalige minister nog een plan van aanpak gevraagd om zo te komen tot een veiliger openbaar vervoer. Het besluit van de NS staat haaks op deze plan van aanpak , aldus Van Heemst. Het is bovendien onbegrijpelijk dat de reizigersorganisatie Rover hiermee heeft ingestemd. Ik verwacht van minister de Boer van Verkeer en Waterstaat dat hij de NS op andere gedachten weet te brengen, want de veiligheid van de reizigers moet voorop staan. Juist als het om veiligheid gaat verwacht de PvdA van dit kabinet geen bezorgde woorden maar concrete daden .

Deel: ' PvdA wijst schrappen cameratoezicht NS af '
Lees ook