Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 3 oktober 2001

PvdA-FRACTIE WIL AANPAK WAARIN PROBLEMEN EN VRAGEN VAN LEERLING CENTRAAL STAAN

Tijdens een algemeen overleg wordt vandaag in de Tweede Kamer gesproken over de voortgang van het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 1999.

De PvdA-fractie is van mening dat de uitvoering van het plan van aanpak tot dusver een aantal winstpunten heeft opgeleverd. Gemeenten geven serieus vorm aan hun regiefunctie, de opbouw van netwerken komt van de grond en de samenwerking in de regio's versterkt.

PvdA-woordvoerder Lucy Kortram heeft echter ook een aantal kritiekpunten. Er zijn te weinig leerplichtambtenaren, de gegevens omtrent schooluitval zijn onvoldoende betrouwbaar en steeds vaker worden leerlingen zonder startkwalificatie door het bedrijfsleven van school geplukt, de zgn. groenpluk.

De PvdA-fractie dringt aan op een voortvarender aanpak van de leerplicht, een betrouwbare meting van het aantal voortijdig schoolverlaters en een harde aanpak van de groenpluk. Ook verwacht de PvdA van de bewindspersonen dat zowel de school als de opvattingen van voortijdig schoolverlaters een belangrijkere rol gaan spelen in de aanpak van schooluitval. Een aanpak waarin problemen en vragen van de leerling centraal staan biedt immers kansen en zal op den duur goedkoper en effectiever zijn.

Voor nadere informatie: Lucy Kortram 070-318 2761

Deel: ' PvdA wil aanpak problemen en vragen leerling centraal '
Lees ook