Ingezonden persbericht


PERSBERICHT<>

Initiatiefvoorstel PvdA Haarlem:

PvdA wil groene speelplekken voor kinderen

De PvdA-fractie heeft in de Haarlemse gemeenteraad het initiatief voorstel 'Groen Spelen' ingediend. Dit is een voorstel om speelplekken anders dan gebruikelijk in te richten. Er zouden in Haarlem meer groene speelplekken moeten komen, die uitdagender zijn voor kinderen dan de meeste traditionele speelplekken.

In Haarlem kennen wij voornamelijk de met speeltoestellen ingerichte speelplekken en grasveldjes, waar een balletje getrapt kan worden. Daarnaast wordt inmiddels algemeen erkend dat Haarlem weinig groen in de buurt kent. De PvdA fractie stelt 'Groen Spelen' voor: Groen Spelen voorziet in een andere vorm van spelen én geeft een mogelijkheid om groen een plek te geven in de buurt. Door middel van natuurlijke materialen (zand, hout, bomen enzovoort) kan er een uitdagende, fantasie stimulerende speelvorm gecreëerd worden met een groen uiterlijk. Locaties kunnen als zodanig structureel worden ingericht, maar een 'Groene speelplek' kan ook op een tijdelijke plek vorm krijgen, bijvoorbeeld tussen sloop en nieuwbouw in.

De PvdA-raadsleden Annemiek Kropman, Joyce Langenacker en Marijke Lodeweegs zijn de initiatiefnemers. Annemiek Kropman: "Spelen en vooral buiten spelen kunnen we niet genoeg stimuleren. Het heeft positieve effecten op groei en ontwikkeling van kinderen. Haarlem kent gelukkig een aantal mooi ingerichte speelplekken. Maar welk kind struint nu niet graag in de bosjes of klimt in een boom? Groen ingerichte speelplekken geven meer vrijheid aan het kind; mogelijkheden om eigen spel te spelen, fantasie op de vrije loop te laten. Daarnaast is 'Groen Spelen' een stap in de goede richting als het gaat om meer groen in de buurt".

Het initiatiefvoorstel wordt donderdag 4 juni in de raadscommissie Beheer besproken.

*** EINDE PERSBERICHT ***

Deel: ' PvdA wil groene speelplekken voor kinderen '


Lees ook