Partij van de Arbeid


PvdA-fractie wil nadere informatie over het werven van Ierse werknemers
6 januari 1999
PvdA-voorlichting

Een bouwbedrijf in Geldrop werft via een uitzendbureau Ierse werknemers. De directeur van het bedrijf stelt dat hij op geen andere manier zijn vacatures kan vervullen. In de regio staan, volgens cijfers van Arbeidsvoorziening Eindhoven, 23 duizend werkzoekenden ingeschreven. In een notedop was dit het relaas in een uitzending van het NOS-journaal dinsdagavond 5 januari 1999.

De PvdA-fractie verwondert zich over deze gang van zaken. Het is verleidelijk de snelle conclusie te trekken dat er iets mankeert aan de duizenden werkzoekenden die de banen voor het oprapen hebben maar weigeren.
De PvdA-kamerleden Smits en Noorman-Den Uyl vragen zich af of alle betrokkenen bij de arbeidsmarkt in Nederland, genoeg doen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Krijgen werkzoekenden die in deeltijd willen werken of werkzoekenden met een "vlekje" wel voldoende kansen? Wordt voor hen actief bemiddeld? Staan werkgevers open voor aanbod dat niet past in het traditionele beeld of is het al te makkelijk om goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland te werven?

De PvdA-fractie heeft via de vaste kamercommssie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een discussie hierover verzocht met minister De Vries.

Voor de verdere details zie bijgaand de brief van Smits en Noorman aan de voorzitter van de commissie.

Voor nadere informatie: JosÚ Smits 06-50 66 10 27

Deel: ' PvdA wil informatie over het werven van Ierse werknemers '
Lees ook