Partij van de Arbeid


PERSBERICHT PVDA-EURODELEGATIE

Straatsburg, 11 oktober 1999

PVDA-EURODELEGATIE WIL ONAFHANKELIJK OORDEEL OVER BOEK VAN BUITENEN

De PvdA-Eurodelegatie wil dat een onafhankelijk deskundige een oordeel velt over het boek 'Strijd voor Europa dat vandaag verschijnt. Dit boek is geschreven door Paul van Buitenen, de commissieambtenaar die met zijn onthullingen over wanbeheer en vriendjespolitiek het ontslag van de vorige Europese Commissie inluidde. De Commissie heeft Van Buitenen gevraagd de publicatie uit te stellen, ondermeer omdat hij daarmee een aantal lopende onderzoeken in gevaar zou brengen.

Michiel van Hulten, lid van de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, betreurt het dat de Commissie en Van Buitenen het niet eens konden worden over de inhoud van het boek. Volgens Van Hulten kan alleen een onafhankelijke beoordeling nu uitwijzen of de beschuldigingen van Van Buitenen gegrond zijn en of een nieuw onderzoek door het Europese anti-fraudebureau OLAF noodzakelijk is. Hij denkt hierbij aan een lid van het Comité van Wijzen dat al twee rapporten uitbracht over de misstanden bij de Commissie.

Ondanks de weigering van Van Buitenen om zijn boek aan te passen verwacht Van Hulten niet dat de Nederlandse ambtenaar zal worden ontslagen. 'Commissaris Kinnock heeft een aantal belangrijke hervormingen aangekondigd, waaronder een nieuwe regeling voor "klokkenluiders". Het in gang zetten van een nieuwe disciplinaire procedure zou daar haaks op staan. Het is goed dat Van Buitenen nog eens de aandacht vestigt op de noodzaak van hervormingen.'

Van Hulten vindt dat het Europees parlement alles in het werk moet stellen om bij zijn diensten een geschikte functie te vinden voor Van Buitenen die weg wil bij de Europese Commissie. 'Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de huidige medewerkers van Parlement. Desnoods moet een nieuwe functie in het leven worden geroepen. Dan kan Van Buitenen voortaan in alle rust zijn werk verrichten zonder dat de schijnwerpers van de media voortdurend op hem gericht zijn. De PvdA zal zich daarvoor blijven inspannen.'

Voor nadere informatie: Rose Moers 00/32 75 66 31 88

Deel: ' PvdA wil onafhankelijk oordeel over boek Van Buitenen '
Lees ook