Partij van de Arbeid


PvdA wil verlaging eigen bijdrage AWBZ-verpleegden

26 februari 1999 José Smits

Sommige AWBZ-verpleegden moeten zo'n hoge eigen bijdrage betalen dat hun gezin in grote financiële problemen komt. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat tegengaan. Staatssecretaris Vliegenthart zal worden gevraagd de bijdrageregeling te wijzigen.

Het gaat om een bijdrageregeling die in juli 1998 is ingegaan. Iedereen die voor lange tijd moet worden opgenomen in een verpleegtehuis, psychiatrisch ziekenhuis of andere AWBZ-instelling, moet een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van het inkomen. Voor degenen die een partner en/of een kind hebben is de eigen bijdrage een groot probleem. Ze moeten soms zoveel betalen dat de achterblijvers thuis te weinig overhouden om huur/hypotheeklasten, of studiekosten van de kinderen op te brengen.

De eigen bijdrage is minimaal 210 gulden per maand, maar kan oplopen tot 1350 gulden per maand. Omdat de regelingen voor huursubsidie, studiefinanciering en belastingheffing geen rekening houden met deze eigen bijdrage komen veel gezinnen in grote problemen. PvdA-kamerlid Smits stelt voor in die gevallen de eigen bijdrage te verlagen tot 210 gulden per maand.

Deel: ' PvdA wil verlaging eigen bijdrage AWBZ-verpleegden '
Lees ook