Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 10 oktober 2001

PvdA WIL VERRUIMING EXPORTEERBAARHEID WAJONG-UITKERING

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA is ontevreden over de wijze waarop staatssecretaris Hoogervorst de exporteerbaarheid van de Wajong-uitkering voor schrijnende gevallen wil regelen.

De PvdA-fractie heeft vorig jaar met het amendement Smits aangegeven dat uitzonderingen mogelijk moeten zijn op het exportverbod van Wajong-uitkeringen. Dit zou moeten worden geregeld in een hardheidsclausule. De staatssecretaris draagt in het voorliggende wetsvoorstel geen oplossingen aan voor de schrijnende voorbeelden, die door de PvdA-fractie en anderen zijn genoemd.

Het gaat hier bijvoorbeeld om jonggehandicapten die voor hun verzorging geheel aangewezen zijn op hun ouders. Wanneer de ouders naar het buitenland verhuizen, verliest de jonggehandicapte zijn of haar uitkering.

De PvdA-fractie deelt de bezwaren van de FNV tegen de non-exporteerbaarheid van de Wajong-uitkering en heeft de aankondiging van de FNV desnoods naar het Europese Hof te stappen om het exportverbod op te heffen instemmend begroet.

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA wil verruiming exporteerbaarheid Wajong-uitkering '
Lees ook