Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

PvdA wordt bij de les gehouden; Borssele kan dicht

Wouter Bos ontving inmiddels meer dan 700 e-mails.

In de komende week praten Balkenende en Bos waarschijnlijk verder over de toekomst van Borssele. Het is vorige week al even aan de orde geweest. Uit het weinige wat over dat gesprek bekend is geworden blijkt in elk geval dat het CDA helemaal niet principieel vasthoudt aan het langer openhouden van Borssele.

Waarschijnlijk wordt het dispuut teruggebracht tot een financiele kwestie, de sector zegt immers een forse schadevergoeding te zullen eisen als de centrale alsnog zo gauw mogelijk sluit. Het is aan de PvdA om aan te tonen dat een dergelijke claim niet alleen onterecht is maar ook nauwelijks ter zake doet; elke regering die energie- en milieubeleid serieus neemt dient een afweging te maken op inhoudelijke gronden.

Borssele langer open leidt tot serieuze problemen; tien ton kernsplijtingsafval per jaar extra, de bouw van nieuwe opslagcapaciteit voor het afval, meer plutonium, proliferatie van nucleair materiaal, vervuiling van de Noordzee, zelfs meer uitstoot van broeikasgassen (1)
De keuze voor kernenergie staat een serieuze doorbraak van een duurzame energie-toekomst in de weg.

In 1994 ging de eigenaar van de kerncentrale akkoord met een schadevergoeding van 70 miljoen gulden. De centrale zou voor 2004 gesloten worden; het jaar waarin de centrale economisch afgeschreven is. Vlak voor het besluit heeft de centrale een nieuwe investering moeten doen; verbeteringen aan de veiligheid die het mogelijk maakten dat de centrale tot 2004 mocht draaien. Die extra investering zou pas in 2007 terugverdiend zijn; vandaar de 70 miljoen gulden compensatie toen de politiek besloot dat eind 2003 de stekker er uit zou gaan.
Dat bedrag ligt bij Economische Zaken gewoon te wachten om uitgekeerd te worden. Dat de centrale nu claimt recht te hebben op een hogere schadevergoeding is onzin (2)

In de afgelopen week heeft WISE haar achterban opgeroepen de PvdA aan haar belofte te herinneren; sluiting van Borssele! Niet alleen het milieu, ook de geloofwaardigheid van Wouter Bos en de belangrijkste woordvoerder en bekend antikernenergie activist, Diederik Samson, staat op het spel. Aan de oproep is massaal gehoor gegeven; Wouter Bos heeft meer dan 700 emails ontvangen. In de komende week zal blijken of de woorden van Wouter Bos meer zijn dan verkiezings-retoriek (3)

(1) zie http://www.neebedankt.nl/nieuws/rap-bors.pdf voor overzicht gevolgen langer openblijven Borssele
(2) zie letterlijke verslagen overeenkomst sluiting en instemming met 70 miljoen gulden op:
http://www.antenna.nl/wise/borssele/pdf/ez161294.pdf (3) De tekst van de email aan Wouter Bos en het antwoord van de fractie vindt u op:
http://www.neebedankt.nl/camp/briefwouter.html

Deel: ' PvdA wordt bij de les gehouden; Borssele kan dicht '
Lees ook