Zie ook:
GroenLinks: Onderwijs is Emancipatie
VVD: "Sluit slechte en/of radicaliserende islamitische scholen"
SP: Met dubbele wachtlijsten apartheid in basisonderwijs bestrijden
Trots op Nederland wil afschaffing van het bijzonder onderwijs


PvdD: Geen godsdienstdiscriminatie bij toelating bijzondere scholen


DEN HAAG, 20100604 -- Ayaan Hirsi Ali heeft in het programma Pauw en Witteman, donderdag 16 maart 2010, een pleidooi gehouden voor een verbod op islamitische scholen. De ideen van de politieke islam moeten volgens haar actief bestreden worden in plaats van genegeerd of getolereerd. "Zoals de heer Balkenende in 2002 zei, dat is een gevangenis van achterstand, van jihadisme en radicalisering", aldus Ayaan Hirsi Ali. Nieuwsbank vroeg de Tweede-Kamerfractie van de Partij voor de Dieren naar haar standpunt hierover.

Nederland beschouwt vrijheid van godsdienst als een groot goed dat grondwettelijk verankerd is. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat vrijheid van godsdienst van de n niet in botsing mag komen met burgerlijke vrijheden en democratische rechten van anderen. Om die reden pleiten we voor het stellen van grenzen aan uitingen van religie die burgerlijke vrijheden schaden. Dit houdt onder meer in dat scholen die gebaseerd zijn op levensbeschouwelijke grondslag niet mogen discrimineren in hun aannamebeleid.

De PvdD heeft dus geen bezwaar tegen islamitische scholen als zodanig op voorwaarde dat ook niet-moslims op die scholen kunnen worden toegelaten. Ditzelfde principe geldt voor alle scholen op levensbeschouwelijke grondslag, dus ook voor christelijke scholen.

www.partijvoordedieren.nl


Deel: ' PvdD Geen godsdienstdiscriminatie bij toelating bijzondere scholen '
Lees ook