Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nummer 39, d.d. 14 juli 1999

PVE-brochure 'Vee, Vlees en Eieren 1999' is uit

De consument wil goed en gevarieerd voedsel van een gegarandeerde kwaliteit. Om aan deze marktvraag te kunnen voldoen, bevorderen de PVE de deelname aan het kwaliteitsgarantiesysteem IKB. Het aantal deelnemers aan de diverse IKB-regelingen is in 1998 verder toegenomen, zo blijkt uit de PVE-brochure 'Vee, Vlees en Eieren in Nederland
1999'.

Uit het jaarboekje valt op te maken dat het vleesverbruik in Nederland in 1998 met 800 gram is gestegen tot 88,3 kilo per hoofd van de bevolking. De Nederlander at vorig jaar gemiddeld 178 eieren, twee meer dan in 1997. In totaal nam de eierproductie met 400 miljoen toe tot 9,7 miljard eieren. Zo geeft de PVE-brochure een cijfermatig overzicht van veel ontwikkelingen in de sector.

De consumptie van rundvlees stond vorig jaar wat onder druk door lagere prijzen van andere vleessoorten. De regeling IKB Vleeskalveren is vorig jaar gekozen tot het beste garantiesysteem in Europa. Het meeste kalfsvlees wordt uitgevoerd, het verbruik in Nederland nam met
1% toe. De varkenssector heeft zich in 1998 enigszins hersteld van het rampjaar 1997. De levende export kwam weer op gang en de uitvoer van bacon bereikte zelfs een record van 117.000 ton.

Pluimveevlees is te koop in meer dan 100 verschillende producten. Bij de marketing wordt rekening gehouden met gebruiksgemak, variatiemogelijkheden en een lage prijs. De pluimveesector richt zich daarnaast sterk op de aanpak van dierziekten, het milieu en het dierenwelzijn.

De uitvoer van levende schapen en geiten steeg met 4% tot ruim boven een half miljoen. De Nederlandse geitenstapel groeit snel.

`Vee, Vlees en Eieren in Nederland 1999'

De brochure `Vee, Vlees en Eieren in Nederland 1999' is te krijgen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. U kunt het boekje bestellen (voor maar ¦ 5,= per stuk) bij de PVE, afdeling Communicatie, Postbus
5805, 2280 HV Rijswijk, tel. (070) 340 92 12, fax (070) 340 98 05.

Deel: ' PVE-brochure 'Vee, Vlees en Eieren 1999' is uit '
Lees ook