Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht, nummer 26, d.d. 3 mei 1999

PVE: GEEN IMPORT VAN RUNDVLEES, DAT MET HORMONEN IS BEHANDELD

De Europese Unie moet tot nader order blijven afzien van het importeren van Amerikaans en Canadees rundvlees, dat met hormonen is behandeld. De PVE reageren daarmee op een onderzoeksrapport, waarin geconcludeerd wordt, dat één van de zes hormonen, die in de Noord-Amerikaanse vleesindustrie gebruikt wordt, kanker kan veroorzaken.

In het EU-rapport wordt gesteld, dat er sterke aanwijzingen zijn, dat residuen van één van de hormonen (17 beta oestradiol) kanker kan veroorzaken en ook bestaande tumoren kan versterken. Over de overige vijf hormonen zeggen de wetenschappers, dat er uiteenlopende gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn, maar dat er nog onvoldoende kennis is om de risico’s exact aan te geven. Het behandelde rundvlees zou vooral voor jongere kinderen schadelijk zijn.

Volgens PVE-voorzitter Tazelaar is er voor de EU daarom nu geen andere weg meer dan het handhaven van het importverbod op Amerikaans en Canadees rundvlees, dat met deze hormonen is geproduceerd. Ook de discussie over het etiketteren van behandeld rundvlees is volgens Tazelaar voorlopig verleden tijd.

Europa had tot 13 mei de tijd om wetenschappelijk aan te tonen dat hormoon-vlees schadelijk is. Mocht de VS in afwachting van aanvullende bewijzen een importverbod beantwoorden met economische sancties, dan moet de Europese Commissie dit aanvechten.

Deze week praat het Europees Parlement over het invoeren van Amerikaans rundvlees.

Voor nadere informatie:

Ir. R.J. Tazelaar, voorzitter PVE

Tel. (070) 340 92 46

Deel: ' PVE Geen import van 'hormonenrundvlees' '
Lees ook