Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr. 38, 27 juli 2001

PVE positief over Brusselse steun kalversector

Vandaag heeft het Beheerscomité rundvlees besloten tot een particuliere opslagregeling voor kalfsvlees. Vanwege de moeilijke situatie op de kalfsvleesmarkt, hebben de Nederlandse overheid en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) hiervoor gepleit. De Europese Commissie heeft aangegeven dat zij ongeveer 10.000 ton kalfsvlees tijdelijk uit de markt wil nemen. Verwacht wordt dat dit een positief effect op de kalfsvleesprijzen zal hebben.

De PVE en het Ministerie van Landbouw hebben diverse malen bij de Europese Commissie aangedrongen op specifieke maatregelen voor de kalversector. Ook de Europese kalversector heeft, op initiatief van de PVE, hier bij Landbouwcommissaris Fischler voor gepleit. Gelet op de moeilijke situatie in de kalversector biedt deze maatregel een belangrijke ondersteuning.

Minder gelukkig zijn de PVE met de hoogte van de vergoeding en de voorwaarde voor de maximale leeftijd. Door die voorwaarde kan een belangrijk deel van de kalveren niet onder deze regeling worden gebracht. Dit betreft vooral kalveren die door de MKZ-crisis langer zijn gemest en waarbij de problemen het grootst zijn. Daarnaast hadden de PVE op een snellere inwerkingtreding gehoopt.

Problemen in de kalversector

Sinds eind vorig jaar is de situatie in de kalversector slecht. Dit geldt voor de Europese Unie in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder. In eerste instantie zorgde de BSE-crisis eind oktober 2000 voor een drastische verlaging van de consumptie. Daardoor daalden de prijzen in de EU. De MKZ-crisis leidde tot een verdere marktverstoring. Omdat in Nederland niet geslacht kon worden, stegen de kalfsvleesprijzen in de rest van de EU behoorlijk in een korte tijd. Terwijl hun Europese collega-mesters konden profiteren van betere prijzen, maakten Nederlandse kalvermesters gedurende deze periode meer kosten. De markt voor kalfsvlees, nog altijd niet in evenwicht in verband met BSE, stortte weer in op het moment dat in Nederland weer geslacht werd. Omdat gedurende een aantal weken niet kon worden geslacht, is op dit moment nog steeds sprake van een ophoping van ruim 150.000 slachtrijpe kalveren.

Opslagregeling

Met een particuliere opslagregeling komt tijdelijk minder vlees op de markt. Aanbieders kunnen tegen vergoeding hun vlees opslaan, maar zij blijven wel eigenaar. De vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld invriezen en opslag, is vastgesteld op 102 EUR per 100 kilo voor de eerste twee maanden. Een aanbieder kan besluiten tot een langere opslagduur. In dat geval krijgt hij 0,11 EUR per 100 kilo voor iedere extra dag. De maximale opslagduur waarvoor een vergoeding kan worden verkregen is vastgesteld op 3 maanden.

Na de overeengekomen opslagduur kan de aanbieder vrij over het vlees beschikken. Als deze besluit het vlees langer op te slaan, gebeurt dit op eigen kosten. De regeling is opengesteld voor vlees van runderen met een maximum leeftijd van 270 dagen. Vanaf 23 augustus aanstaande kunnen aanvragen bij Laser worden ingediend

Deel: ' PVE positief over Brusselse steun kalversector '




Lees ook