Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht 4, 12 januari 2000

PVE-VOORZITTER TEGEN EUROPEES BELEID À LA CARTE

PVE-voorzitter Tazelaar waarschuwt tegen het te ver doorvoeren van het subsidiariteitsbeginsel in de Europese Unie. In zijn nieuwjaarsrede stelt hij dat een nationale invulling van het Europese beleid steeds vaker gepaard gaat met concurrentievervalsing. Het is van het grootste belang om daar met kracht stelling tegen te nemen.

Het onderwerp subsidiariteit is temeer aan de orde, waar het primaat van de nationale politiek sterker wordt benadrukt. Tegen overheidsoptreden bestaat geen bezwaar mits dat op het juiste niveau plaatsvindt en dat niveau is tegenwoordig bijna altijd Europees.

Terecht, zo stelt Tazelaar, richt de bezorgdheid van de PVE-sectoren zich op voorwaarden, die op nationaal en Europees niveau worden gesteld ten aanzien van `consumer concerns' zoals eisen op het gebied van milieu- en dierenwelzijn en hun eventuele consequenties voor onze concurrentiepositie. De vraag is wel of daar alleen de grootste bedreigingen liggen. Subsidiariteit heeft ook grote verschillen tot gevolg op heel andere gebieden als fiscale lasten, vestigingseisen en loonkosten.

Zoekwoorden:

Deel: ' PVE-voorzitter tegen Europees beleid subsidariteitsbeginsel '
Lees ook