Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr.: 4
datum: 13-1-1999

WTO WORDT HARDE CONFRONTATIE

Bij de nieuwe onderhandelingsronde in het kader van de WTO, zal hard worden ingezet. Die verwachting bleek uit de nieuwjaarsrede van PVE-voorzitter Rob Tazelaar. De nieuwe besprekingen staan gepland voor het eind van dit jaar.

De PVE-voorzitter verwacht dat de onderhandelingen hard worden ingezet. Tazelaar legt uit, dat dit het gevolg is van de malaise in de landbouwprijzen. Daarnaast heeft het nieuwe Amerikaanse landbouwbeleid haar beloften niet waar kunnen maken. Bovendien vinden de handelspartners, dat de vorige WTO-ronde niet voldoende heeft opgeleverd.

Mede gezien de interne politieke problemen in de VS verwacht Tazelaar geen snelle afronding. ‘De VS is zeer ontstemd over het Europese beleid inzake bananen en hormonen en dat bemoeilijkt de onderhandelingen. De nieuwe ronde zal niettemin voor het jaar 2010 worden afgesloten’. Onderwerpen van gesprek tussen de VS en de EU zijn volgens de voorman van de PVE de toegang tot de markt, de verlaging of afschaffing van exportrestituties en verlaging van interne steun.

De EU zal een aantal restituties willen behouden. Dit betekent volgens Tazelaar wel dat er moet worden gesproken over bijvoorbeeld de productiegebonden compensaties zoals dierpremies. Tazelaar denkt, dat dit tijdelijk verlengd kan worden als de EU-exportsteun wordt verlaagd. Ook Europese importtarieven zullen fors moeten worden teruggebracht.

Politiek en economisch zullen de handelspartners van de EU volgens Tazelaar opnieuw een harde aanval op het Europese landbouwbeleid inzetten. Nieuwe thema’s zoals biotechnologie, milieu, arbeid en ‘consumer concerns’, zoals dierenwelzijn, moeten daarom tijdig in de besprekingen ingebracht worden.

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' PVE-voorzitter verwacht harde WTO onderhandelingen '
Lees ook