Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

Nummer 14, d.d. 10 februari 1999

PVE wil Europese steun voor varkenssector

Het PVV wil steun van de Europese Commissie voor de varkenssector. PVV-voorzitter Tazelaar pleitte daarvoor bij de bestuursvergadering van het PVV. Hij wees daarbij op de huidige moeilijke marktsituatie. Tot steun aan de varkenssector zou al in november worden besloten, maar dit is steeds uitgesteld. De EU wil vandaag in het Beheerscomité Varkens over mogelijke steun beslissen.

Bij steun aan de varkenssector denkt Tazelaar aan een verlenging van de particu-liere opslagregeling. Verder zouden Europese restituties moeten worden verleend voor andere producten, zoals varkensvleesproducten. Voor de export naar Rusland en andere Oost-Europese landen zullen deze maatregelen stimulerend werken. De beide maatregelen hebben als effect, dat de markt wordt ontlast, waardoor de prijs wordt ondersteund.

Tazelaar waarschuwt tegen andere oplossingen, zoals een vervroegde slachtpremie, de Herodespremie, opkoopregelingen voor biggen, een fokverbod en interventie. Die maatregelen bieden op korte termijn geen oplossing voor de sector en veroorzaken zelfs een grotere onevenwichtigheid op de toekomstige markt. Dit zal volgens Tazelaar een verdere, niet gewenste prijsdruk tengevolge hebben.

Voor nadere informatie: Afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92 72

Deel: ' PVE wil Europese steun voor varkenssector '
Lees ook