PVH eist houderijregels voor het konijn


Verplichte houderijvoorschriften voor het huiskonijn? Voor iedere houder haalbaar, voor het konijn een grote welzijnsverbetering.

OTTERLO, 20150309 -- De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) dient vandaag haar bezwaarschrift in tegen de plaats van het konijn op de Positieflijst (de zogenaamde Huisdierenlijst). Deze dieren zouden volgens de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, door iedereen zonder speciale kennis of vaardigheden te houden zijn. Dit ondanks meerdere wetenschappelijke onderzoeken, in opdracht van het Ministerie van EZ, waaruit blijkt dat het één van de soorten is, met de meeste welzijnsproblemen in de Nederlandse huishoudens.

Drs. A.P. van der Kolk, dierenarts, gespecialiseerd in o.a. konijnen, zegt over het houden van het konijn als huisdier:

Konijnen zijn, anders dan vaak wordt gedacht, helemaal geen dieren die gemakkelijk te houden zijn zonder de juiste kennis of vaardigheden. Het is bar gesteld met hun welzijn door verkeerde voeding en huisvesting, maar ook door te weinig aandacht voor medische hulp”. Mensen beseffen niet dat, ook al kopen ze een konijn voor hun kinderen, alleen zij zelf verantwoordelijk zijn voor het welzijn; de zorgplicht is niet anders dan bij honden en katten. Ook zorgonthouding aan konijnen is strafbaar. Mensen beseffen ook niet dat konijnen tien jaar en ouder kunnen worden, veel langer dan de meeste kinderen interesse in het dier kunnen opbrengen. Helaas wordt het overlijden van het dier te vaak niet zozeer als falen, maar als een oplossing gezien.

Ook uit de onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken zelf, blijkt hoe slecht het gesteld is met het welzijn van konijnen. Zo wordt in 2010 in het rapport “Ongerief bij gezelschapsdieren” van Wageningen UR Livestock Research omtrent het konijn opgemerkt:

Ongeveer de helft van de mensen met konijnen huisvest hun konijn individueel en in een hok, dat te klein is volgens regels van NGO’s die op internet te vinden zijn. Daardoor krijgen gezelschapskonijnen te weinig beweging. Er wordt te weinig hooi (dat de dieren behoren te hebben) gegeven en teveel voer dat niet in een konijnendieet behoort voor te komen. Vaak wordt de huisvesting te weinig schoongemaakt. Onvoldoende konijnen worden ingeënt tegen dodelijke konijnenziektes. Veel konijnen leven in angst voor andere dieren of mensen. Veel mensen tillen hun konijn op een manier op, die aanleiding kan zijn voor bot- of rugbreuk. De gemiddelde leeftijd van het gezelschapskonijn in Nederland is 3 jaar, terwijl een konijn ca. 10 jaar oud kan worden.

en:

Bij bestudering van het gedrag van gezelschapskonijnen valt vooral de mate van angst op, die veroorzaakt is door onjuiste handelingen, of gebrek aan socialisatie in het verleden. Daarnaast is er een te grote discrepantie tussen de tijdsbesteding van het gemiddelde gezelschapskonijn en wilde of tamme konijnen met voldoende ruimte en gezelschap.”

Ondanks alle negatieve uitkomsten uit het onderzoek werd al gevreesd dat de Staatssecretaris geen houderijvoorschriften zou opleggen. In 2011 in de “Inventarisatie en prioritering van welzijnsproblemen binnen de sector bijzondere dieren” van de Universiteit Utrecht (in opdracht van het Ministerie) werd al de zorg uitgesproken dat er voor de meest-verkochte soorten (waarbij de meeste welzijnsproblemen blijken voor te komen!) nauwelijks regelgeving zou komen.

Het PVH zet zich al jaren in voor het welzijn van gezelschapsdieren. Het wil de eigenaren van ‘huiskonijnen’ zo goed mogelijk ondersteunen door middel van informatie die het welzijn van die dieren, op een eenvoudige manier, sterk zal verhogen. Het PVH zal alle mogelijkheden die de regelgeving biedt, gebruiken om een eind te maken aan het lijden van konijnen die onder treurige omstandigheden als huisdier worden gehouden.


Deel: ' PVH eist houderijregels voor het konijn '
Lees ook